Δικηγόροι στην περιοχή: Θεσσαλονίκη

Δικηγοροι Θεσσαλονικη. Οι δικηγόροι σαν αντικείμενο της εργασίας τους, είναι η μελέτη και η εφαρμογή της νομοθεσίας, αποτελούν δε, μαζί με τους δικαστικούς λειτουργούς και τους εισαγγελείς, βασικοί παράγοντες για την εύρυθμη λειτουργία και την ορθή απονομή της δικαιοσύνης.
Καθήκον και μέλημά του δικηγόρου είναι να υπερασπίζεται τη ζωή, την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και την περιουσία του εντολέα του σε οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρχή. Έχει το δικαίωμα να επικυρώνει αντίγραφα διαφόρων εγγράφων, τα οποία γίνονται δεκτά από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, δικαστήρια και αρχές. Συλλέγει στοιχεία για την υπόθεση που έχει αναλάβει από διάφορες πηγές, μεταξύ των οποίων είναι και οι δημόσιες υπηρεσίες, στις οποίες έχει το προνόμιο της ελεύθερης εισόδου, σε ώρες που δεν επιτρέπεται για το κοινό.
Όταν οι δικηγόροι αναλάβουν μια υπόθεση, καταγράφουν το ιστορικό της, μελετούν τη σχετική νομοθεσία και νομολογία, ετοιμάζουν το φάκελο του εντολέα του με τα αναγκαία στοιχεία, δίνοντάς του τις απαραίτητες συμβουλές σχετικά με την υπόθεση, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.
Όταν η υπόθεση φτάσει στις αίθουσες των δικαστηρίων, κι αν αυτό απαιτείται, εξετάζουν τους μάρτυρες, αγορεύουν και ανάλογα με την εξέλιξή της προβαίνουν σε όλες τις ενδεικνυόμενες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλίσουν κατά τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του εντολέα και πελάτη τους.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο δικηγόροι κινούνται ανάμεσα στα δικαστήρια και το δικηγορικό τους γραφείο. Για τις ανάγκες της έρευνας και της συγκέντρωσης περισσότερων στοιχείων επισκέπτεται συχνά διάφορους χώρους και ταξιδεύουν αν χρειαστεί στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.
Το γεγονός ότι εργάζονται πολλές ώρες τη μέρα χωρίς συγκεκριμένο ωράριο, κάτω από πίεση και συναισθηματική φόρτιση είναι στοιχεία που τους καταπονούν σωματικά και πνευματικά.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Οι δικηγόροι πρέπει να διαθέτουν οξύνοια, διορατικότητα, αυτοπεποίθηση, ψυχραιμία και μεγάλη ευχέρεια στον προφορικό αλλά και στο γραπτό λόγο. Επίσης, πρέπει να εμπνέουν εμπιστοσύνη, να είναι δραστήριοι, μεθοδικοί, επινοητικοί και να διακρίνονται για την αναλυτική και συνθετική τους σκέψη.
Οι εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, η φαντασία, οι γνώσεις ψυχολογίας καθώς και οι επικοινωνιακές ικανότητες, του δικηγόρου τον βοηθούν πολλές φορές στην άσκηση των καθηκόντων του. Επίσης, πρέπει να διαθέτει ακέραιο χαρακτήρα, επιμονή, υπομονή, ψυχική αλλά και σωματική αντοχή. Τέλος, απαραίτητη θεωρείται η δεξιότητα στην χρήση Η/Υ καθώς και η γνώση ξένων γλωσσών.

Σπουδές:                                                                                                                          Σαν δικηγόροι, οι νομικές σπουδές μπορούν να γίνουν στο Τμήμα Νομικής των ΑΕΙ Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Θράκης (Κομοτηνή), όπου η φοίτηση διαρκεί οκτώ εξάμηνα, προσφέροντας στους απόφοιτους τρεις διεξόδους απασχόλησης: δικηγόρος, δικαστικός, συμβολαιογράφος. Οι πτυχιούχοι των παραπάνω τμημάτων μπορούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Σπουδές επίσης παρέχονται σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι οι παρεχόμενοι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΣΑΕΙΤΤΕ ως ισότιμοι και αντίστοιχοι των ελληνικών, για να κατοχυρώσουν τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους δικαιώματα, αντίστοιχα.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Οι δικηγόροι, τα επαγγελματικά δικαιώματα τους, ως πτυχιούχου της Νομικής Σχολής ορίζονται ως εξής: Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών στη Νομική Σχολή δημιουργούνται οι ακόλουθες προοπτικές:
ʼΑσκηση δικηγορικού επαγγέλματος
Απαιτείται 18μηνη άσκηση σε δικηγορικό γραφείο και κατόπιν εξετάσεων ο επιτυχών εγγράφεται στα μητρώα δικηγόρων του δικηγορικού συλλόγου της περιφέρειάς του. Την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος ρυθμίζει ο Κώδικας περί Δικηγόρων. Ο δικηγόρος μπορεί να παρέχει τις νομικές του υπηρεσίες ως ελεύθερος επαγγελματίας ή με πάγια αντιμισθία ως νομικός σύμβουλος σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, τράπεζες κ.λ.π. Τμήμα ασκουμένων ΔΣΑ : 210-3398154-5, Τμήμα ασκουμένων ΔΣΠ: 210-4220625
Δικαστικός -Εισαγγελικός κλάδος
Απαραίτητη είναι πλέον η φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δικαστών, η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Η εισαγωγή σε αυτήν γίνεται με εισαγωγικό διαγωνισμό εφ’ όλης της ύλης του Δημοσίου δικαίου, ουσιαστικού και δικονομικού Αστικού και Εμπορικού δικαίου, καθώς και του ουσιαστικού και δικονομικού Ποινικού δικαίου. Οι επιτυχόντες ακολουθούν γενική εκπαίδευση αλλά στην πορεία επιλέγονται, κατόπιν εξετάσεων, στην κατεύθυνση (Πολιτικά και Ποινικά ή Διοικητικά Δικαστήρια) στην οποία είχαν την καλύτερη επίδοση, προκειμένου να διορισθούν στους αντίστοιχους δικαστηριακούς κλάδους. Υπουργείο Δικαιοσύνης: 210-7789373
Συμβολαιογράφος
Απαιτείται προηγούμενη άσκηση δικηγορίας. Κατόπιν, όσοι ενδιαφέρονται για τον κλάδο συμμετέχουν σε σχετικό διαγωνισμό που προκηρύσσει σε ετήσια βάση το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την πλήρωση των κενών θέσεων, δεδομένου ότι το επάγγελμα είναι κλειστό (πρέπει να έχει κενωθεί κάποια θέση για να γίνει ένας νέος διορισμός). Την άσκηση του συμβολαιογραφικού λειτουργήματος ρυθμίζει ο Κώδικας Συμβολαιογράφων.
Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών -Πειραιώς: 210-3837191.
Πανεπιστημιακή καριέρα
Απαιτείται η απόκτηση διδακτορικού τίτλου από ελληνικό ή αλλοδαπό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Θέσεις -εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες- προκηρύσσονται από τις Νομικές Σχολές της χώρας και ακολουθεί η διαδικασiα επιλογής σύμφωνα με το νόμο-πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι.
Διπλωματικό Σώμα
Ο απόφοιτος της Νομικής Σχολής μπορεί ακόμη να ακολουθήσει διπλωματική καριέρα, μετά από επιτυχή εισαγωγή και πορεία στη Σχολή για το Διπλωματικό Σώμα. Οι εξετάσεις αυτές είναι ίσως οι δυσκολότερες που γίνονται σε πανελλήνιο επίπεδο, καθώς η εξεταστέα ύλη είναι εξαιρετικά ευρεία. Aπαραίτητη είναι η γνώση Αγγλικών και Γαλλικών. Υπουργείο Εξωτερικών (Ακαδημίας 1) : 210-3681139
Δημόσιος Τομέας
Οι νομικές σπουδές επιτρέπουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες ή επιτροπές του Δημοσίου, στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ανεξάρτητες διοικητικές αρχές κ.α. Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Πειραιώς 211 -Ταύρος) : 34.96.242 Περισσότερες πληρoφορίες και εξαιρετικά χρήσιμες κατευθύνσεις μπορείτε να λάβετε από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Ευρέσεως Εργασίας της Πανεπιστημιακής Λέσχης (Ιπποκράτους 15, 4ος όροφος, τηλ. 210-36.88.2.27, 210-36.14.532, 210-36.09.295).

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ασκώντας δικηγορία, έπειτα από 18άμηνη πρακτική άσκηση σε δικηγορικό γραφείο και αφού πετύχει σε ειδικές εξετάσεις στα Εφετεία· ως δικαστικός λειτουργός (για να ενταχθεί κανείς στο δικαστικό κλάδο θα πρέπει να δώσει τις σχετικές εξετάσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης τρία χρόνια μετά τη λήψη της άδειας άσκησης της δικηγορίας)· ως συμβολαιογράφος (θα πρέπει να λάβει μέρος στις σχετικές εξετάσεις δύο χρόνια μετά την άδεια άσκησης επαγγέλματος)· ως υποθηκοφύλακας· στο Λιμενικό Σώμα ως αξιωματικός, ύστερα από εξετάσεις στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Οι προοπτικές απασχόλησης στο νομικό επάγγελμα χαρακτηρίζονται αρνητικές. Παρατηρείται αλματωδώς αυξανόμενη υπερπροσφορά δικηγόρων, που κατατάσσει τη χώρα μας στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως ως προς την αναλογία τους με τον πληθυσμό. Η αρνητική αυτή κατάσταση, εκτός από τα εργασιακά αδιέξοδα που προξενεί, οδηγεί και σε πτώση του επιπέδου υπηρεσιών σε συνδυασμό με πλασματική αύξηση των δικηγορικών και δικαστικών αναγκών που προωθούν ορισμένοι για λόγους επιβίωσης. Πρέπει επομένως να ληφθούν μέτρα, τα οποία, χωρίς να οδηγούν σε περιχαράκωση του επαγγέλματος, θα καθιστούν πιο αυστηρές τις δυνατότητες εισόδου στον κλάδο με αντικειμενικές εξετάσεις και εισαγωγική περίοδο σοβαρής πρακτικής εκπαίδευσης, έτσι ώστε να περιοριστεί η υπερπροσφορά εργασίας με όλα τα δυσάρεστα που αυτή συνεπάγεται. Υπάρχουν προτάσεις από το Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας προς αυτή την κατεύθυνση.

Πηγές Πληροφόρησης:
Νομική Σχολή Αθηνών: Ακαδημίας 45, 106 79 Αθήνα,
τηλ.: 210/3688641-46, http://www.law.uoa.gr.
Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών
Θεσσαλονίκης: Πανεπιστημιούπολη, 54006 Θεσσαλονίκη,
τηλ.: 2310/995251, 995262, 995268, http://www.auth.gr/law
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Νομικής: Παν. Τσαλδάρη 1, 69100 Κομοτηνή, τηλ.: 25310/25206, 24565, http://www.law.duth.gr
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, τηλ.: 210-3398131,2,3,4 3398271
ΔΟΑΤΑΠ – Αθήνας (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης), Αγ. Κωνσταντίνου 54, ΤΚ. 10437, τηλ. κέντρο:
210-5281000, fax: 210-5239525, 210-5239679, e-mail: information@doatap.gr
ΔΟΑΤΑΠ – Θεσσαλονίκης (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης),Υπ. Μακεδονίας Θράκης – Διοικητήριο, ΤΚ. 54123, τηλ.: 2310-379371-2, fax: 2310-379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr
ΣΑΕΙΤΤΕ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης), ΥΠΕΠΘ, τηλ. 210 3443167, 169, 175, 3442483, φαξ 210 3443158
www.ypepth.gr Ευρωπαϊκή Ένωση/Αναγνώριση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων
email: srpq@ypepth.gr

ΔΑΦΝΗ ΣΙΩΠΗ

Αγίας Σοφίας 24, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

https://www.siopi-law.gr/

+302313079293

+306977568673

Η Δάφνη Σιώπη είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης, εγγεγραμμένη στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης από το έτος 2013. Έχει αποφοιτήσει από την Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό «Άριστα» (8,70/10).Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΑΠΕΡΑΣ

Μητροπόλεως 34, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

http://siaperaslaw.gr/

+302310272824

Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 17:00 Σάββατο 09:00 - 15:00 και Κυριακή Κλειστά

+302310276124

Δικηγόροι: Ο Βασίλειος Σιαπέρας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1982. Απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σχολή Ν.Ο.Π.Ε., Τμήμα Νομικής, 2005. Μεταπτυχιακό δίπλωμα (LL.M.) στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Katholieke Universiteit Leuven του Βελγίου, 2007. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2008. Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά.Διαβάστε περισσότερα