Εφαρμοστές γύψου γυψοσανίδας στην περιοχή: Θεσσαλονίκη

Εφαρμοστες γυψου γυψοσανιδας Θεσσαλονικη, οι εφαρμοστές γύψου γυψοσανίδας είναι εξειδικευμένοι τεχνίτες, που ασχολούνται με τη σχεδίαση, την κατασκευή, την επισκευή και την εφαρμογή των γύψινων διακοσμήσεων (κορδόνι, ροζέτα, μικρό θόλο, κ.λπ) σε σπίτια ή καταστήματα. Ειδικότερα, εκτελούν εργασίες κατασκευής, επισκευής και συντήρησης επιφανειών με διάφορους τύπους γυψοσανίδας, καθώς επίσης σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και εφαρμόζουν γύψινες διακοσμήσεις, π.χ. κορνίζες σε ταβάνια. Ο γυψαδόρος σοβατίζει και επιδιορθώνει βλάβες στα επιχρίσματα εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών κτιρίων. Για την εκτέλεση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων, μετράει τις διαστάσεις του χώρου, προμηθεύεται τα απαραίτητα υλικά για τη δημιουργία κάθε είδους σοβά και γύψινων διακοσμήσεων, επεξεργάζεται ένα μίγμα γύψου για να δώσει το σχήμα και το σχέδιο που θέλει. Στη συνέχεια μεταφέρει, τοποθετεί και στερεώνει τα διακοσμητικά στοιχεία στην οικοδομή. Αναλυτικότερα οι αρμοδιότητές του είναι οι εξής: Κατασκευή όλων των ειδών επιχρισμάτων παραδοσιακού τύπου και συγκεκριμένα: α) τριφτά, β) πατητά, γ) πεταχτά, δ) τραβηχτά και ε) αρτιφισιέλ. Εφαρμογή του σοβά σε διάφορες επιφάνειες, όπως τοιχοποιία, σκυρόδεμα, μονωτικά υλικά, μεταλλικά δομικά στοιχεία, αντιμετώπιση βλαβών στα επιχρίσματα (αποκόλληση σοβά, ρωγμές, υγρασία, εξανθήματα, αποσάθρωση, χρωματισμοί, κηλίδες). Στη δουλειά του χρησιμοποιεί καλούπια και απλά εργαλεία, όπως σπάτουλα, μυστρί, τρυπάνι κ.λπ., εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους κατασκευής.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι εφαρμοστές γύψου γυψοσανίδας εργάζονται στο εργαστήριό του, στις οικοδομές αλλά και σε διάφορα εργοτάξια. Στο εργαστήριό τους επικρατούν συνθήκες υγρασίας, θορύβου, ενώ οι οσμές από διάφορα υλικά και η επαφή του με χημικές ουσίες είναι δυνατόν να τους προκαλέσουν αλλεργίες. Η τοποθέτηση των γύψινων διακοσμητικών στοιχείων και το σοβάτισμα σε νεόκτιστες οικοδομές δεν είναι πολύπλοκες δουλειές, απαιτούν όμως ανέβασμα σε σκάλες ή σκαλωσιές, και γίνονται κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, επομένως κατά την εκτέλεση των εργασιών του, πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής για τη σωματική του ακεραιότητατα αλλά και βασικά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος . Οι εφαρμοστές γύψου γυψοσανίδας ανιχνεύουν την αγορά εργασίας και προμηθεύονται υλικά με κριτήριο όχι μόνο το οικονομικό κόστος αλλά και την ποιότητά τους και συντονίζουν το συνεργείο τους επιβλέποντας τη σωστή εκτέλεση του έργου που έχουν αναλάβει. Το ωράριο εργασίας τους είναι κανονικό και σταθερό, ενώ πολλές φορές αναγκάζονται να μετακινηθούν εκτός έδρας, για την εκτέλεση των εργασιών τους. Οι εφαρμοστές γύψου γυψοσανίδας είναι απαραίτητο επίσης να παρακολουθούν την εξέλιξη στον τομέα της ειδικότητάς τους όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες ξηράς δόμησης, τα νέα προϊόντα και τον τρόπο εφαρμογής τους.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Οι εφαρμοστές γύψου γυψοσανίδας πρέπει να έχουν επιδεξιότητα και δύναμη στα χέρια και τα δάχτυλα, η κατανόηση των μορφών και των σχημάτων, η κατανόηση και η ανάγνωση τεχνικών οικοδομικών σχεδίων και μελετών, ο σωστός υπολογισμός όγκων και διαστάσεων, οι καλές επικοινωνιακές και συντονιστικές δεξιότητες και ικανότητες, η ικανότητα συνεργασίας με τους υπόλοιπους συντελεστές του έργου που έχουν αναλάβει, η καλή όραση, το καλό αναπνευστικό σύστημα, η ανοχή σε ουσίες που προκαλούν αλλεργία, η καλή σωματική υγεία και αντοχή, αποτελούν βασικά και απαραίτητα χαρακτηριστικά των εφαρμοστών γύψου και γυψοσανίδας. Παράλληλα δε, η γνώση των ιδιοτήτων και της χρήσης των υλικών που χρησιμοποιούνται στην οικοδομή, η ικανότητα για την αξιολόγηση των φυσικών, χημικών και μηχανικών ιδιοτήτων των νέων υλικών, η ικανότητα εφαρμογής των σύγχρονων κατασκευαστικών λεπτομερειών σύμφωνα με τις νέες τάσεις και ανάγκες της αγοράς, των νέων υλικών και εργαλείων που αποσκοπούν στην τελειοποίηση της κατασκευής, η γνώση των βασικών σταδίων και του τρόπου κατασκευής μιας οικοδομής, οι ικανότητες επιχειρηματικότητας που θα τους επιτρέψουν να κάνει μια δικιά του επιχείρηση πάνω στο αντικείμενό τους, οι γνώσεις των εννοιών του κόστους και του χρόνου, καθώς και των αναγκών της αγοράς, αποτελούν επίσης βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή εκτέλεση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων.

Σπουδές:
Σπουδές και κατάρτιση (Επιπέδου Ι) για αποφοίτους Γυμνασίου στο επάγγελμα του εφαρμοστές γύψου γυψοσανίδας, μπορούν να γίνουν στον Τομέα Δομικών και Συναφών Κατασκευών των Δημοσίων ή Ιδιωτικών ΙΕΚ και στην ειδικότητα Γυψαδόρος – Σοβατζής, όπου η φοίτηση διαρκεί δύο εξάμηνα και αποτελείται από το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος. Ο κάτοχος διπλώματος ΙΕΚ της ειδικότητας Γυψαδόρος – Σοβατζής έχει πιστοποιήσει όλες τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικά προσόντα, που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί με επιτυχία στον κλάδο του, υπό την επίβλεψη μηχανικού, σε εξαρτημένη ή όχι μορφή εργασίας. Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει όλες τις ειδικότητες σχετικά με τις κάθε είδους κατασκευές και τις αντίστοιχες επαγγελματικές δραστηριότητες που τις αφορούν. Τα μαθήματα βασικής επαγγελματικής κατάρτισης για την ειδικότητα του γυψαδόρου – σοβατζή είναι: χρήση Η/Υ, Αγγλικά, Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία, Στοιχεία Προστασίας Περιβάλλοντος, Στοιχεία Οργάνωσης και Λειτουργίας Μικρών Επιχειρήσεων και Εργοταξίων, Τεχνικό Σχέδιο, Πρακτικά Μαθηματικά, Επιμετρήσεις/ Έρευνα αγοράς-κοστολόγηση, Τεχνολογία Δομικών Υλικών και Οικοδομική. Τα μαθήματα εξειδίκευσης είναι: Επιχρίσματα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, Θεωρία και τεχνικές της ξηράς δόμησης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, Σχεδιασμός, κατασκευή και εφαρμογή γύψινων διακοσμήσεων, Σκαλωσιές. Γνώσεις γυψαδόρου -σοβατζή, μπορεί να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος και με το σύστημα της μαθητείας, κοντά σε έμπειρο τεχνίτη.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα του γυψαδόρου-σοβατζή δεν προβλέπονται με Π.Δ., παρά μόνο στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας της ΓΣΣΕ και εργοδοτών καθορίζονται οι όροι αμοιβής και οι συνθήκες εργασίας. Ο κάτοχος διπλώματος ΙΕΚ της ειδικότητας Γυψαδόρος – Σοβατζής έχει πιστοποιήσει όλες τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικά προσόντα για να εργαστεί με επιτυχία στον κλάδο του.
Γενικά για τους αποφοίτους δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. αναγνωρίζεται το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο βάσει του Π.Δ. 50/2001 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 39, τόμος Α’ στις 5-3-2001 και του Π.Δ.347/2003, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.115, τόμος Α’ στις 31-12-2003 (Εγκ.ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ’). Επίσης γίνεται μοριοδότηση των κατόχων διπλώματος του Ο.Ε.Ε.Κ. σε διαγωνισμούς μέσω του Α.Σ.Ε.Π. με 150 μονάδες βάσει του άρθρου 8 του Ν. 3051/2002, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 220, τόμος Α’, στις 20-9-02. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η μόνιμη κατοικία του αιτούντος.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Ο γυψαδόρος-σοβατζής απασχολείται κυρίως σε οικοδομές. Μπορεί να είναι ελεύθερος επαγγελματίας, με δική του επιχείρηση και εργατικό προσωπικό, εργαστήριο κατασκευής, τοποθέτησης και πώλησης γύψινων αντικειμένων, ή υπάλληλος μικρής ή μεγάλης τεχνικής εταιρείας ή υπάλληλος στο δημόσιο τομέα και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι προοπτικές απασχόλησης του επαγγέλματος αυτού δεν διαφαίνονται θετικές λόγω της οικονομικής κρίσης που πλήττει αρκετούς κλάδους, μεταξύ αυτών και τον κλάδο των οικοδομών.

Πηγές Πληροφόρησης:
ΟΕΕΚ, Αθήνα – Νέα Ιωνία, Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 14234, Τμήμα Σπουδών, τηλ.: 210-2709168, 210-2709084, 210-2709083, 210-2709085,
fax: 210-2719766, http://www.oeek.gr, e-mail:tm.spoudon@oeek.gr
Πρότυπο Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΟΑΕΔ, Πειραιώς 52, Αθήνα, τηλ.: 210- 5240419
Στα κατά τόπους ΚΠΑ (Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης) του ΟΑΕΔ.
Ομοσπονδία Οικοδόμων Και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, τηλ.: 210-5243785, 210-5225234, Δ/νση: Ζήνωνος 7-9, 104 31 Αθήνα.

Λυπούμαστε, αλλά δεν βρέθηκε καμια εγγραφή σε αυτή την κατηγορία.