Εκκενώσεις βόθρων στην περιοχή: Θεσσαλονίκη

Εκκενωσεις βοθρων Θεσσαλονικη, οι επαγγελματίες για εκκενώσεις βόθρων σαν αντικείμενο της εργασίας τους είναι η συντήρηση, ο καθαρισμός και οι εκκενώσεις βόθρων σε σπίτια, εργοστάσια, βιομηχανικές μονάδες, ξενοδοχεία κ.ά. Πιο συγκεκριμένα, οι επαγγελματίες για εκκενώσεις βόθρων ασχολούνται με συλλογή και την εκκένωση των στερεών και υγρών ομβρίων και αποβλήτων από τους βόθρους και τη μεταφορά τους στις μονάδες βιολογικού καθαρισμού για περαιτέρω επεξεργασία προκειμένου να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος και η διάδοση ασθενειών που σχετίζονται με τη ρύπανση των υδατικών πόρων. Ακόμη, χρησιμοποιούν καθαριστικά βόθρων και αποχετεύσεων τα οποία διαλύουν τα στερεοποιημένα λίπη και το πουρί που φράζουν τους πόρους των τοιχωμάτων των βόθρων, προκαλώντας υπερχείλιση και δυσάρεστες οσμές. Για την εκτέλεση της εργασίας τους χρησιμοποιούν ειδικά οχήματα (βυτιοφόρα) που είναι εφοδιασμένα με σωλήνες απορρόφησης για την αποκομιδή των αποβλήτων.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι επαγγελματίες για εκκενώσεις βόθρων εργάζονται σε ανοιχτούς χώρους, χρησιμοποιώντας ειδικά μηχανήματα για το καθαρισμό και την εκκένωση των αποχετεύσεων. Οι συνθήκες είναι μάλλον δυσμενείς, με θόρυβο, αναθυμιάσεις, δυσάρεστες μυρωδιές κ.ά. Πρέπει να φορούν γάντια, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν τους κανόνες υγιεινής για να προστατεύονται από τη μετάδοση μολυσματικών ασθενειών. Τέλος, το ωράριο εργασίας τους δεν είναι συγκεκριμένο και χρειάζεται να μετακινούνται με το συνεργείο τους, προκειμένου να εξυπηρετούν την πελατεία τους.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Οι επαγγελματίες για εκκενώσεις βόθρων απαιτείται να έχουν σωματική αντοχή και δυνατά χέρια. Επίσης, χρειάζεται να είναι οργανωτικοί, υπεύθυνοι, συνεπής και συνεργάσιμοι.

Σπουδές:
Δεν απαιτούνται ειδικές σπουδές για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Για όποιον ενδιαφέρεται όμως, καταρτιση παρέχεται σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ εποπτείας ΟΕΕΚ στην ειδικότητα «Τεχνίτης εγκαταστάσεων ύδρευσης -αποχέτευσης» του Τομέα Μηχανολογίας. Επίσης, η εκπαίδευση στο χώρο εργασίας με το σύστημα της μαθητείας κοντά σε κάποιον έμπειρο επαγγελματία είναι επαρκής για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Δεν υπάρχουν νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα στη χώρα μας για τον ειδικό εκκένωσης και καθαρισμού βόθρων. Αν είναι απόφοιτος της παραπάνω ειδικότητας των ΙΕΚ μπορεί σύμφωνα με το Π.Δ. 55/2000 (ΦΕΚ 44 / τ. Α’ / 1-3-2000) να αποκτήσει μετά από εξετάσεις από τον ΟΕΕΚ: άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού (δίπλωμα + 500 ημερομίσθια). Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Α’ τάξης 1ης ή 2ης ή 3ης ειδικότητας (άδεια βοηθού + 1125 ημ/θια ή 875 ημερομίσθια στην ειδικότητα), άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Β’ τάξης 1ης ή 2ης ή 3ης ειδικότητας (άδεια Α’ τάξης + 1875 ημ/θια, εξετάσεις ή δίπλωμα, ή 1.625 ημ/θια στην ειδικότητα + εξετάσεις) ή άδεια Εγκαταστάτη Υδραυλικού 1ης ή 2ης ή 3ης ειδικότητας (άδεια Β’ τάξης + 2625 ημ/θια ή 2375 ημ/θια στην ειδικότητα + εξετάσεις).

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Εργάζεται κυρίως ως υπάλληλος σε εταιρείες καθαρισμού και απολυμάνσεων ή ως ελεύθερος επαγγελματίας με δικό του συνεργείο καθαρισμού και απόφραξης αποχετευτικών δικτύων.

Πηγές Πληροφόρησης:
ΟΕΕΚ, Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία, 142 34, τηλ.: 210-2709068, 2709083-85, φαξ: 210-2719766, www.oeek.gr
Τοπικά Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ: www.oaed.gr
Ιδιωτικές Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού, Απολύμανσης, Αποστειρώσεων και Αποφράξεων

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ

Παπαναστασίου 3, Διαβατά, Ελλάδα

http://www.ekkenosis-apofraxis.gr/

+306984650594

24 ώρες το 24 ώρο, 365 ημέρες το χρόνο

+306993944559

Η εταιρία Κωνσταντίνος & Κυριάκος Τζελέπης με έτος ίδρυσης το 1979 και έδρα τα Διαβατά Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει υπηρεσίες όπως εκκενώσεις βόθρων και πάσης φύσεως αποφράξεις. Το προσωπικό μας παρέχει με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα τις εξή υπηρεσίες: Εκκενώσεις βόθρων Αντλήσεις υδάτων – λυμάτων από κάθε περιοχή και μήκος ή βάθος.Διαβάστε περισσότερα