Ελαιοχρωματιστές στην περιοχή: Θεσσαλονίκη

Ελαιοχρωματιστες Θεσσαλονικη, οι ελαιοχρωματιστές είναι εξειδικευμένοι τεχνίτες, ο οποίοι ασχολούνται με το βάψιμο των εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων, των ντουλαπιών, των θυρών, των παραθύρων και άλλων επιφανειών με ελαιοχρώματα, βερνίκια και πλαστικά, εξασφαλίζοντας έτσι την προστασία και την ωραία εμφάνισή τους. Πιο συγκεκριμένα, οι ελαιοχρωματιστές προετοιμάζουν τις επιφάνειες που πρόκειται να βάψουν, κάνοντας επιχρίσεις στα μέρη που παρουσιάζουν κοιλώματα (καθαρίζουν, στοκάρουν) και αφαιρούν την παλιά βαφή όταν χρειάζεται και συνθέτουν τα διάφορα χρώματα και υλικά. Παράλληλα δε, εκτελούν με τεχνική αρτιότητα και σε κάθε είδους επιφάνειας, ειδικούς διακοσμητικούς χρωματισμούς, όπως απομίμηση μαρμάρου, απομίμηση ξύλου, στούκο, ρελιέφ, δημιουργία ειδικών επιφανειών και ματιέρων, επενδύουν με ταπετσαρία οροφές και εσωτερικούς τοίχους κτιρίων, προγραμματίζουν χρονικά και οικονομικά το αντικείμενό τους, φροντίζοντας για την πιστή εφαρμογή των μελετών και συνεργαζόμενοι με τους εμπλεκόμενους παράγοντες του όλου έργου και φροντίζουν για την περισυλλογή και ασφάλεια των χρησιμοποιημένων εργαλείων, μετά το τέλος της εργασίας.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι ελαιοχρωματιστές εργάζονται συνήθως όρθιοι ή σκυμμένοι σε ανοιχτούς ή κλειστούς χώρους, προκειμένου να τρίψουν με γυαλόχαρτο τις επιφάνειες που πρόκειται να στοκάρουν ή να χρωματίσουν, ενώ πολλές φορές εργάζονται πάνω σε σκάλες ή σκαλωσιές και επομένως πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Όταν εργάζονται σε κλειστούς χώρους, επικρατεί η έντονη μυρωδιά από τα χρώματα και τα διαλυτικά των χρωμάτων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται έντονα αναπνευστικά προβλήματα ή αλλεργικές δερματικές παθήσεις. Κατά την εκτέλεση των εργασιών χρωματισμού λερώνονται αρκετά με τα χρώματα και αναγκάζονται να καθαριστούν με διαλυτικά χρωμάτων, ενώ γενικότερα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο χώρο της εργασίας του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Οι ελαιοχρωματιστές έχουν επιδεξιότητα και ευελιξία στα χέρια και τα δάχτυλα, η δημιουργικότητα και η φαντασία, η αισθητική του χρώματος και οι γνώσεις περί χρωματικών συνδυασμών και χρωματικής αρμονίας, η καλή όραση, η ικανότητα του διαχωρισμού των λεπτών διαφορών των χρωμάτων, η υπευθυνότητα και η συνέπεια, η οργάνωση και η μεθοδικότητα στις εργασίες τους, όπως επίσης η ανοχή σε ουσίες που προκαλούν αλλεργία, αποτελούν βασικά και απαραίτητα χαρακτηριστικά για τους ελαιοχρωματιστές. Παράλληλα δε, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας τόσο με τους πελάτες όσο με τους συναδέλφους τους και τα συνεργεία, ο φιλικός και συνεργάσιμος χαρακτήρας για την ορθή εκτέλεση της κάθε εργασίας, η παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας στο χώρο των υλικών κατασκευής και διακόσμησης με νέα υλικά και καινούργιες εκφραστικές και αισθητικές δυνατότητες, η πλήρης γνώση των νέων υλικών και των τρόπων εφαρμογής, η οργάνωση των εργασιών κατασκευής, η παρακολούθηση και ο έλεγχος του εργοταξίου για την ολική πιστή εφαρμογή της μελέτης, θεωρούνται ότι είναι σημαντικές ικανότητες, που πολλές φορές μπορούν να επισκιάσουν όλα τα άλλα χαρακτηριστικά και αποτελούν βασικό επαγγελματικό εφόδιο για την άσκηση του επαγγέλματος. Απαραίτητη είναι, τέλος, η εξοικείωση του ελαιοχρωματιστή, με θέματα προστασίας περιβάλλοντος και χρήσης των φιλικών υλικών προς αυτό, η τήρηση των απαραίτητων συνθηκών ασφαλείας και υγιεινής στον χώρο εργασίας του και οι οικονομικές γνώσεις, από τον απλό οικονομικό προγραμματισμό του έργου έως γνώσεις οργάνωσης και λειτουργίας μικρών επιχειρήσεων.

Σπουδές:
Σπουδές και κατάρτιση επιπέδου 1 αποφοίτων Γυμνασίου, στο επάγγελμα του ελαιοχρωματιστή, μπορούν να γίνουν στον Τομέα Δομικών και Συναφών Κατασκευών των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΙΕΚ εποπτείας ΟΕΕΚ, στην ειδικότητα Ελαιοχρωματιστής, όπου η φοίτηση διαρκεί δύο εξάμηνα, χωρίζεται στο θεωρητικό και στο πρακτικό μέρος και περιλαμβάνει μαθήματα της βασικής επαγγελματικής κατάρτισης όπως: Αγγλικά, Χρήση Η/Υ, Τεχνολογία δομικών υλικών, Πρακτικά Μαθηματικά, Επιμετρήσεις, Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, Στοιχεία προστασίας περιβάλλοντος, Τεχνικό σχέδιο, Οικοδομική, Στοιχεία οργάνωσης και λειτουργίας μικρών επιχειρήσεων και εργοταξίων και τα μαθήματα εξειδίκευσης όπως: Θεωρητική γνώση και εφαρμογή χρωματισμών σε τοίχους, Τεχνολογία χρωμάτων, διαλυτικών και υποστρωμάτων, Σκαλωσιές, Προστασία και βαφή ειδικών επιφανειών, Διακοσμητικοί χρωματισμοί και την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. Στο πρακτικό μέρος του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι εκπαιδεύονται για να είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν οτιδήποτε αφορά στην εφαρμογή χρωματισμών σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Γνώσεις ελαιοχρωματιστή μπορεί να αποκτήσει κάποιος και με το σύστημα της μαθητείας και εκπαίδευσης στο χώρο της εργασίας, κοντά σε έμπειρο ελαιοχρωματιστή.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα του ελαιοχρωματιστή δεν προβλέπονται με Π.Δ., παρά μόνο στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας της ΓΣΣΕ και εργοδοτών καθορίζονται οι όροι αμοιβής και οι συνθήκες εργασίας. Ο κάτοχος διπλώματος ΙΕΚ της ειδικότητας Ελαιοχρωματιστής, έχει πιστοποιήσει όλες τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικά προσόντα για να εργαστεί με επιτυχία στον κλάδο του.
Γενικά για τους αποφοίτους δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. αναγνωρίζεται το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο βάσει του Π.Δ. 50/2001 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 39, τόμος Α’ στις 5-3-2001 και του Π.Δ.347/2003, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.115, τόμος Α’ στις 31-12-2003 (Εγκ.ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ’). Επίσης γίνεται μοριοδότηση των κατόχων διπλώματος του Ο.Ε.Ε.Κ. σε διαγωνισμούς μέσω του Α.Σ.Ε.Π. με 150 μονάδες βάσει του άρθρου 8 του Ν. 3051/2002, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 220, τόμος Α’, στις 20-9-02. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η μόνιμη κατοικία του αιτούντος.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Ο ελαιοχρωματιστής μπορεί να αναλαμβάνει εργολαβικά ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως μέλος ή υπεύθυνος συνεργείου, ως τεχνίτης ή εργοδηγός κατασκευαστικής εταιρείας, το βάψιμο ή το φρεσκάρισμα οικοδομών και σπιτιών. Οι προοπτικές απασχόλησης του επαγγέλματος αυτού δεν διαφαίνονται θετικές λόγω της οικονομικής κρίσης που πλήττει αρκετούς κλάδους, μεταξύ αυτών και τον κλάδο των οικοδομών.

Πηγές Πληροφόρησης:
ΟΕΕΚ, Αθήνα – Νέα Ιωνία, Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 14234, Τμήμα Σπουδών, τηλ.: 210-2709168, 210-2709084, 210-2709083, 210-2709085,
fax: 210-2719766, http://www.oeek.gr, e-mail:tm.spoudon@oeek.gr
Πρότυπο Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΟΑΕΔ, Πειραιώς 52, Αθήνα, τηλ.: 210- 5240419
Στα κατά τόπους ΚΠΑ (Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης) του ΟΑΕΔ.
Ομοσπονδία Οικοδόμων Και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, τηλ.: 210-5243785, 210-5225234, Δ/νση: Ζήνωνος 7-9, 104 31 Αθήνα.

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΛΑΒΕΤΣΗΣ

Πυλαία, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

+306983465633

Δευτέρα - Παρασκευή 08:00 - 20:00 Σάββατο 08:00 - 17:00 και Κυριακή Κλειστά

Ελαιοχρωματιστές Πέτρος Μαλαβέτσης Αναλαμβάνει: Βαψίματα Φρεσκαρίσματα Σπατουλαριστά Τεχνοτροπίες Πατητή ΤσιμεντοκονίαΔιαβάστε περισσότερα