Επισκευές Κινητών στην περιοχή: Θεσσαλονίκη

Επισκευες κινητων Θεσσαλονικη, οι επισκευές κινητών είναι μια εξειδικευμένη διαδικασία η οποία πραγματοποιείται από ηλεκτρονικό μηχανικό σε ειδικό εργαστήριο με τα κατάλληλα εργαλεία.

Ηλεκτρονικός Μηχανικός

Oρισμός: Οι επισκευές κινητών ή ο ηλεκτρονικός-μηχανικός και μηχανικός Η/Υ έχει υψηλή τεχνική κατάρτιση σε θέματα σύγχρονης τεχνολογίας, στους τομείς της πληροφορικής, της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, της ρομποτικής και του αυτοματισμού.

Περιγραφή: Το συστήματα υπολογιστών και τα ηλεκτρονικά μηχανήματα είναι πλέον πιο πολύπλοκα από το παρελθόν και η κατασκευή και επισκευή τους χρειάζεται να γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Ειδικότερα, ο ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός Η/Υ κατασκευάζει και συντηρεί τα ηλεκτρονικά μηχανήματα και τα συστήματα υπολογιστών, ενημερώνεται από όλα τα τμήματα μιας εταιρείας για τις ανάγκες που αυτά έχουν, στήνει και συντηρεί δίκτυα υπολογιστών, τηλεπικοινωνιακά συστήματα, συστήματα αυτοματισμού, ή ασχολείται με την υψηλή τεχνολογία (ρομποτική).

Εκπαίδευση: Οι επισκευές κινητών ή ο ηλεκτρονικός-μηχανικός και μηχανικός Η/Υ για να ασκήσει το επάγγελμα πρέπει πρώτα να έχει σπουδάσει σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων του Πολυτεχνείου ή των Τ.Ε.Ι. Σχετικές γνώσεις σε επίπεδο βοηθού μηχανικού, μπορούν να αποκτηθούν και από σπουδές σε Ι.Ε.Κ. ή και Τ.Ε.Ε.

Σπουδαιότητα: Απαραίτητο χαρακτηριστικό για τον επαγγελματία ηλεκτρονικό-μηχανικό και μηχανικό Η/Υ θεωρείται το να είναι οργανωτικός και συνεργάσιμος. Επίσης χρειάζεται να πρακτικός στη δουλειά του, να διαθέτει επινοητικότητα, επιδεξιότητα, τεχνική αντίληψη και να μπορεί να εκτελεί εργασίες ακριβείας.
Ακόμα, ο ηλεκτρονικός μηχανικός-μηχανικός Η/Υ οφείλει να ενδιαφέρεται για την εξέλιξη της νέας τεχνολογίας στο χώρο του, να τη παρακολουθεί και να εμπλουτίζει τις γνώσεις του.

Μέλλον: Λόγω της αναγκαιότητας του επαγγέλματος, καθώς και της μεγάλης εξέλιξης της τεχνολογίας, οι προοπτικές απασχόλησης θεωρούνται καλές για το μέλλον στα περισσότερα πεδία ειδίκευσης του επαγγελματία.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι ηλεκτρονικοί-μηχανικοί και μηχανικοί Η/Υ μπορούν να απασχοληθούν σε οποιαδήποτε μορφής εταιρία ή οργανισμό του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα που διαθέτει συστήματα υπολογιστών, σε εταιρίες πληροφορικής και μηχανογράφησης, σε τεχνικές εταιρίες, στη βιομηχανία, σε εργαστήρια και εργοστάσια ηλεκτρονικών συσκευών, σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, εταιρίες ηλεκτρονικών, κλπ. Μπορούν ακόμα να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ή τέλος να απασχοληθούν στην εκπαίδευση ως καθηγητές μετά από φοίτηση στην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ.

Επαγγελματικές συνθήκες: Η εργασία του είναι αρκετά πολύπλοκη, χειρωνακτική και περιλαμβάνει ένταση και κούραση. Είναι δουλειά που ασκείται ατομικά αλλά και ομαδικά. Ο μηχανικός ακολουθεί κάποιο τυπικό ωράριο εργασίας ανάλογα με τον φορέα απασχόλησής του, αλλά πολλές φορές χρειάζεται να δουλεύει υπερωριακά, όταν αντιμετωπίζει επείγουσες βλάβες ή ιδιαίτερες περιπτώσεις.
Η εργασία εκτελείται κυρίως σε κλειστό χώρο, εκτός αν πρόκειται να γίνει συντήρηση ή επισκευή μηχανημάτων σε εξωτερικό χώρο. Ορισμένες φορές και ανάλογα με το αντικείμενο της απασχόλησής του, μπορεί το περιβάλλον εργασίας του να χαρακτηρισθεί ως ανθυγιεινό, λόγω της ακτινοβολίας, του θορύβου και των ευαίσθητων πρώτων υλών που χειρίζεται.Γενικά σχόλια: Ο ηλεκτρονικός μηχανικός και μηχανικός Η/Υ χρειάζεται να διαθέτει ενημερωμένες γνώσεις, ικανοποιητική τεχνική αντίληψη, ικανότητα γρήγορης αντιμετώπισης προβλημάτων σε τεχνικά θέματα, επιδεξιότητα και πρακτικό μυαλό.
Ο ηλεκτρονικός μηχανικός και μηχανικός Η/Υ πολλές φορές δουλεύει σε εντατικούς ρυθμούς και ακαθόριστα ωράρια για βλάβες ή προβλήματα που χρειάζονται άμεση επέμβαση και αντιμετώπιση.

Πηγή πληροφόρησης: http://www.epil.gr/epaggelmata/pliroforikis_tilepikonwniwn/ilektronikos_mix_kai_mix_h_y.htm

RepairStore

Ελευθερίου Βενιζέλου 11, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

https://www.repairstore.gr/

+302311206131

Ωράριο καταστημάτων και Κυριακή Κλειστά

Επισκευές κινητών  RepairStore, με έδρα την θεσσαλονίκη , σας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών επισκευών, για όλες τις κύριες συσκευές που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Όλες οι επισκευές πραγματοποιούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα με ελεγμένα και ποιοτικά ανταλλακτικά.Διαβάστε περισσότερα