Φανοποιεία στην περιοχή: Θεσσαλονίκη

Φανοποιεια Θεσσαλονικη, τα φανοποιεία είναι ο εξειδικευμένος χώρος στον οποίο καλούμαστε να πάμε όταν τρακάρει ένα όχημα. Ο φανοποιός κάνει τις απαραίτητες εργασίες χρησιμοποιώντας το μηχάνημα που λέγεται καλίμπρα (από το calibration), με το οποίο ευθγραμμίζει τον σκελετό (σασσί) του αυτοκινήτου. Με τη βοήθεια του μηχανήματος αυτού και “βάσει των συγκεκριμένων πρότυπων διαστάσεων που έχει το κάθε όχημα κάθε εργοστασίου”, ο φανοποιός ευθυγραμμίζει (σφυρηλατεί) στη θέση τους τα μέρη που “μετακινήθηκαν” κατά τη σύγκρουση. Σήμερα υπάρχουν ηλεκτρονικές και μηχανικές καλίμπρες που μπορούν να επαναφέρουν το αυτοκίνητο στην αρχική του κατάσταση.

Στα φανοποιεία ο επισκευαστής Λαμαρινών Αυτοκινήτων-Οχημάτων συναρμολογεί ή επιδιορθώνει διάφορα κομμάτια από λαμαρίνα των αμαξωμάτων φορτηγών ή επιβατηγών αυτοκινήτων. Αρχικά, μελετά τον τύπο και το σχέδιο του αυτοκινήτου, του οποίου το αμάξωμα θα κατασκευάσει ή επισκευάσει. Αποτυπώνει το σχέδιο στη λαμαρίνα και κόβει το μέταλλο με τη βοήθεια μηχανημάτων. Συναρμολογεί τα διάφορα κομμάτια, τα ενώνει με βίδες καρφιά ή συγκόλληση, τα καθαρίζει και λιμάρει τα άκρα τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επιδιορθώσει με σφυρηλάτηση τα κτυπημένα μέρη του αμαξώματος. Συχνά τα στοκάρει ο ίδιος, τα βάφει και τα γυαλίζει.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Στα φανοποιεία ο Επισκευαστής Λαμαρινών Αυτοκινήτων-Οχημάτων παίρνει άδεια άσκησης του επαγγέλματος του φανοποιού μετά από προϋπηρεσία, από το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Η εκπαίδευσή παρέχεται σε ΙΕΚ, σε Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές και σε Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ. Ως Επισκευαστές Λαμαρινών Αυτοκινήτων-Οχημάτων μπορούν να εργαστούν και ανειδίκευτα άτομα, τα οποία έχουν αποκτήσει πρακτική εμπειρία, μαθητεύοντας κοντά σε κάποιον έμπειρο τεχνίτη.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Για την άσκηση του επαγγέλματος χρειάζεται:

  • Προσοχή, παρατηρητικότητα, ακρίβεια, πνεύμα συνεργασίας
  • Επινοητικότητα
  • Ηρεμία και συνέπεια
  • Υπολογιστική και μηχανική ικανότητα
  • Δεξιότητα στη χρήση εργαλείων και εξοπλισμού
  • Προσοχή, ακρίβεια, σταθερότητα, συνέπεια
  • Σωματική αντοχή, μυϊκή δύναμη και σταθερότητα στις κινήσεις των χεριών.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Γενικά, για τα τεχνικά αυτά επαγγέλματα υπάρχει σημαντική ζήτηση στην αγορά εργασίας που εξελίσσεται με ανοδικές τάσεις, καθώς αυξάνονται οι ανάλογες ανάγκες. Οι προοπτικές στα φανοποιεία για το μέλλον των τεχνιτών που ασχολούνται με το αυτοκίνητο εξαρτώνται τόσο από τη γενικότερη ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής, όσο και από την πορεία της αγοράς του αυτοκινήτου. Οι αποδοχές τους είναι σχετικά καλές, ιδιαίτερα στην περίπτωση διατήρησης ιδιόκτητου συνεργείου. Στα φανοποιεία οι Επισκευαστές Λαμαρινών Αυτοκινήτων-Οχημάτων μπορούν να εργαστούν ως υπάλληλοι σε συνεργεία αυτοκινήτων και σε βιομηχανίες αμαξωμάτων, ή να ανοίξουν δικό τους συνεργείο.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Τα επαγγέλματα αυτά είναι χειρωνακτικά και απαιτούν εμπειρία και δεξιοτεχνία για την άσκησή τους. Στα φανοποιεία οι τεχνίτες μπορεί να εργάζονται ατομικά ή και ομαδικά. Η εργασία τους απαιτεί να εργάζονται για αρκετές ώρες όρθιοι, σκυμμένοι ή ξαπλωμένοι κάτω από τα αμαξώματα των οχημάτων και των σκαφών.

Εργάζονται σε κλειστό, ανοιχτό ή υπόστεγο χώρο, με αρκετό θόρυβο και υγρασία. Τα λάδια, τα ρινίσματα του μετάλλου, τα χρώματα, ο στόκος και τα άλλα υλικά που χρησιμοποιούν, δημιουργούν ένα ανθυγιεινό περιβάλλον εργασίας. Οι τεχνίτες συχνά κινδυνεύουν να τραυματιστούν λόγω των επικίνδυνων εργαλείων που χρησιμοποιούν. Σε όλη τη διάρκεια της εργασίας τους πρέπει να παίρνουν μέτρα ασφαλείας, δηλαδή να φορούν γάντια, γυαλιά, φόρμα και κράνος. Τα ατυχήματα δεν είναι σπάνια, αλλά τα επαγγέλματα αυτά είναι ενδιαφέροντα και δημιουργικά.

Πηγή πληροφόρησης: http://edujob.gr/node/236

Λυπούμαστε, αλλά δεν βρέθηκε καμια εγγραφή σε αυτή την κατηγορία.