Φαρμακεία στην περιοχή: Θεσσαλονίκη

Φαρμακεια Θεσσαλονικη, τα φαρμακεία και ειδικότερα οι φαρμακοποιοί είναι οι επιστήμονες που γνωρίζουν τη σύνθεση, τις ιδιότητες, τις επιδράσεις, τη χρήση των φαρμάκων και τα διαθέτουν στην αγορά σε φαρμακεία. Η σύνθεση, οι ιδιότητες, η χρήση αλλά και οι επιδράσεις των φαρμάκων είναι το γνωστικό αντικείμενο της εργασίας τού φαρμακοποιού. Συνήθως χορηγεί φάρμακα με ή χωρίς ιατρική συνταγή, συμβουλεύοντας τους πελάτες του για τον τρόπο χρήσης τους. Σημαντική είναι η προσφορά του στην έρευνα, τον πειραματισμό, τον έλεγχο και την παρασκευή φαρμάκων και φαρμακευτικών σκευασμάτων. Επίσης, μπορεί στα φαρμακεία να παρασκευάζει, να προτείνει και να προμηθεύει προϊόντα καλλυντικών αλλά και ορισμένα είδη φαρμάκων που προορίζονται για τη γεωργία και την κτηνοτροφία.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο φαρμακοποιός, ως ελεύθερος επαγγελματίας στα φαρμακεία, εργάζεται σε καλές συνθήκες και σε ωράριο καταστημάτων, με εξαίρεση την υποχρέωσή του να διημερεύει ή να διανυκτερεύει κατά τακτά διαστήματα που ορίζονται από το Σύλλογο Φαρμακοποιών Ελλάδας. Αν εργάζεται αντί σε φαρμακεία σε βιομηχανία φαρμάκων, τότε οι συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζει είναι σχετικά δυσμενείς ή ιδιόμορφες που οφείλονται κυρίως στις αλλεργικές αντιδράσεις και στα αναπνευστικά προβλήματα που πιθανόν να του προκαλέσουν τα φάρμακα.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο φαρμακοποιός πρέπει να είναι υπεύθυνος, σχολαστικός και προσεκτικός στην ακριβή εκτέλεση των ιατρικών συνταγών. Επίσης, η επιστημονική κατάρτιση, οι πολύ καλές γνώσεις Χημείας και Βιολογίας και η συνεχής ενημέρωση για νέα φάρμακα και παρασκευάσματα είναι προσόντα και απαραίτητες προϋποθέσεις για το φαρμακοποιό στα φαρμακεία.

Σπουδές:
Σπουδές φαρμακευτικής μπορούν να γίνουν στη Φαρμακευτική Σχολή των Πανεπιστημίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, στην οποία η φοίτηση διαρκεί δέκα εξάμηνα. Τα δύο τελευταία εξάμηνα περιλαμβάνουν πρακτική εξάσκηση σε φαρμακεία “ανοικτό στο κοινό” και φαρμακευτική υπηρεσία νοσοκομείου.
Σπουδές φαρμακευτικής μπορούν επίσης να γίνουν και στη Στρατιωτική Σχολή ΣΣΑΣ, Φαρμακευτικό Τμήμα (Θεσσαλονίκη), οι δε πτυχιούχοι του τμήματος αυτού ονομάζονται -κατά κλάδο- ανθυπολοχαγοί, σημαιοφόροι, ανθυποσμηναγοί. Οι φοιτητές διδάσκονται Φαρμακευτική Χημεία, Ανάλυση και Ραδιοχημεία, Γενική Φαρμακογνωσία, Φαρμακολογία, Τεχνολογία Καλλυντικών, Βοτανική, Yγιεινές Τροφές & Διαιτητικά Προϊόντα, κ.λπ. Οι πτυχιούχοι μπορούν να κάνουν μεταπτυχιακά στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Για την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος στην Ελλάδα, και ειδικότερα για την ανάληψη της υπεύθυνης διεύθυνσης σε φαρμακεία και φαρμακαποήκε, ή ορισμένων τμημάτων παραγωγής ή ελέγχου σε φαρμακευτικά εργαστήριο ή φαρμακοβιομηχανίες, καθώς και για τη λήψη ειδικής άδειας ασκήσεως τον φαρμακευτικού επαγγέλματος στην Ελλάδα», που χορηγείται από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) η άδεια λαμβάνεται κατόπιν εξετάσεων ενώπιον ειδικών τμημάτων του ΚΕΣΥ στην Αθήνα (ν.206/47) ή στη Θεσσαλονίκη (ν. 1963/91). Οι εξετάσεις τις οποίες υφίστανται οι υποψήφιοι είναι πρακτικές και θεωρητικές.
Πιο συγκεκριμένα τα επαγγελματικά δικαιώματα του φαρμακοποιού καθορίζονται ως εξής:
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Δημόσιος υπάλληλος
Στην κατηγορία των Φαρμακοποιών δημοσίων υπαλλήλων συγκαταλέγονται οι Φαρμακοποιοί που εργάζονται σε δημόσια θέση, δηλαδή:

 • Σε Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Σε ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμούς (ΙΚΑ-ΟΓΑ κ.α)
 • Στον Εθνικό Οργανισμό Φάρμακα
 • Σε κεντρικές και περιφερειακές περιφερειακές του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
 • Στα φαρμακεία τον κρατικών νοσοκομείων.
  ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
  Ελεύθερος επαγγελματίας χαρακτηρίζεται ο φαρμακοποιός που δεν παρέχει εργασία με εξαρτημένη υπαλληλική σχέση. Ο φαρμακοποιός ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να ανοίξει δικά του φαρμακεία σύμφωνα με το νόμο 1963191 και ως προς την οργάνωση και συγκρότηση, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθ. 312/92. Για την άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ), η οποία προυποθέΑΤΕΙ ετήσια εξάσκηση σε φαρμακεία.
  Ιδιωτικός υπάλληλος
  Ο Φαρμακοποιός ιδιωτικός υπάλληλος μπορεί να εργάζεται:
 • Σε Αντιπροσωπείες Φαρμακευτικών Οίκων του εξωτερικού ή σε Πρατήρια Ελληνικών Φαρμακευτικών Βιομηχανιών
 • Ως επιστημονικό προσωπικό στους τομείς έρευνας και παραγωγής σε ελληνικές Φαρμακοβιομηχανίες
 • Στα φαρμακεία των ιδιωτικών νοσοκομείων, όπου λειτουργούν φαρμακεία
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  Ακαδημαϊκός στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
  Απαραίτητη προϋπόθεση για την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία είναι η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και η ύπαρξη σχετικού ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου. Η προκήρυξη θέσεων και η επιλογή στις διαφορές ακαδημαϊκές βαθμίδες γίνεται από τα πανεπιστημιακά τμήματα ενώ η ορθότητα και η νομιμότητα τους ελέγχεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΧΕΠ).
  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
  Φαρμακεία ανοιχτά στο κοινό
  Αποτελεί την πιο συνηθισμένη οδό αποκατάστασης των φαρμακοποιών. Οι περισσότεροι οπό τους φαρμακοποιούς της χώρας, συνολικά περί τους 8000, απασχολούνται στο χώρο αυτό. Υπάρχουν περίπου 7000 φαρμακεία.
  Φαρμακαποθήκες
  Απασχολούν επιστήμονες φαρμακοποιούς και υπάρχουν περίπου 250 φαρμακαποθήκες.
  Νοσοκομεία
  Α. Φαρμακεία Νοσοκομείου, νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί: Κατά τον ισχύοντα νόμο, τα φαρμακεία κάθε νοσοκομείου λειτουργουν μόνο με την υπηρεσία φαρμακοποιού, και μάλιστα υποχρεωτικά θα πρέπει ανά 150 κλίνες, να αντιστοιχεί τουλάχιστον ένας φαρμακοποιός. Σήμερα υπάρχουν περίπου 300 νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί
  Β. Στο θάλαμο του νοσοκομείου, κλινικοί φαρμακοποιοί: Γρήγορα θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός των φαρμακοποιών νοσοκομείου σε κλινικούς και νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς, για να εξασφαλιστεί φαρμακευτική περίθαλψη πληρέστερη, ασφαλέστερη και εξατομικευμένη, ανάλογα προς τη ιδιαιτερότητα κάθε ασθενούς (π.χ. φόλα, ηλικία, άλλες παθήσεις, παράλληλα λαμβανόμενα φάρμακο). Στον ισχύοντα νόμο για την οργάνωση νοσοκομείου προβλέπεται θέση ειδικών κλινικών φαρμακοποιών.
  Κέντρα Υγείας
  Το Κέντρο Υγείας είναι σημαντική μονάδα πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, με ιατρικό προσωπικό που πρέπει να κυμαίνεται από ί5 ώας 45 γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων. Σε μια τέτοια μονάδα μπορεί να φανταστεί κανείς ότι γίνεται διακίνηση φαρμάκων και άλλων σχετικών υλικών, και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Σύμφωνα με το νόμο, η διακίνηση φαρμάκων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσα» φαρμακοποιού. Παρ’ όλα αυτά, στον κανονισμό για τη» οργάνωση Κέντρων Υγείας, μόνο δονητικά αναφέρεται η στελέχωση των φαρμακείων τους με φαρμακοποιό. Ο φαρμακοποιός αστός όμως, εκτός από την υπεύθυνη διακίνηση του φαρμακευτικού υλικού, θα μπορούσε και παραπέρα να αξιοποιηθεί στην κοινότητα, παρέχοντας στον πληθυσμό πληροφορίες και βοήθεια σε προβλήματα που τον απασχολούν, π.χ. σχετικά με ναρκωτικά ή με την ασφάλεια και τους κινδύνους από το φάρμακα.
  Φαρμακευτική Βιομηχανία
  Απασχολεί ή μπορεί να απασχολήσει φαρμακοποιούς στους τομείς της παραγωγής, το» ελέγχου, της ενημέρωσης και προώθησης, αλλά και της έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων. Η φαρμακευτική βιομηχανία σήμερα απασχολεί περί τους 750 φαρμακοποιούς, από τους οποίους οι 250 απασχολούνται στον έλεγχο και στην παραγωγή και οι 600 σε άλλες υπηρεσίες και φαρμακεία. Η φαρμακευτική έρευνα στη φαρμακευτική βιομηχανία στην Ελλάδα δεν είναι ανεπτυγμένη, αν και τελευταίως αρχίζουν να γίνονται κάποια πρώτο βήματα. Το ίδιο ισχύει και για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων, που προϋποθέτει την έρευνα.
  Παρασκευή και Έλεγχος Ανοσοβιολογικών Προϊόντων
  Πρόκειται γιο παρασκευή ορών, εμβολίων και άλλων υλικών, π.χ. ιντερφερόνης. Από τα προϊόντα αυτά, παρασκευάζονται στην Ελλάδα ελάχιστα για ανθρώπινη χρήση. Αντιθέτως, αρκετά τέτοια προϊόντα παρασκευάζονται στη χώρα μας για χρήση στην κτηνιατρική. Μικρός αριθμός φαρμακοποιών, περίπου 10, απασχολούνται στο χώρο αυτό.
  Βιομηχανία Καλλυντικών
  Αυτή ουσιαστικά, λόγω της φύσης της, είναι παραφαρμακευτική βιομηχανία, στην οποία ο φαρμακοποιός μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Η βιομηχανία αυτή έχει ανάπτυξη στη χώρα μας. Σ’ αυτό τον κλάδο απασχολούνται περίπου 60 φαρμακοποιοί σε διάφορα φαρμακεία.
  Κρατική Διοίκηση (Κυρίως Υπουργείο Υγείας -Πρόνοιας), Νομαρχίες
  Εδώ,« Φαρμακοποιοί είναι υπάλληλοι στο Υπουργείο, κυρίως στη Διεύθυνση Φαρμακείων, στο Τμήμα Ναρκωτικών, καθώς και στο Υγειονομικά Κέντρα ως ελεγκτές φαρμακείων. Στο χώρο αυτό απασχολούνται περίπου 100 φαρμακοποιοί.
  Ασφαλιστικά Ταμεία (ΙΚΑ, ΟΓΑ, κλπ.)
  Απασχολούν ως ελεγκτές περί 100 φαρμακοποιούς.
  Ένοπλες Δυνάμεις- Στρατιωτικοί Φαρμακοποιοί
  Οι φαρμακοποιοί αυτοί απασχολούνται σε στρατιωτικά νοσοκομεία, φαρμακεία, σε μεγάλες μονάδες, π.χ, μεραρχίες – τάγματα υγειονομικού, σε αποθήκες φαρμακευτικών υλικών, σε εργαστήρια. Σήμερα υπηρετούν περίπου 100 στρατιωτικοί φαρμακοποιοί στην Ελλάδα.
  Υπηρετούν ακόμη, ως υπάλληλοι ιδιωτικών φαρμακείων και διάφοροι άλλοι μισθωτοί υπάλληλοι περίπου 1800 φαρμακοποιοί σε φαρμακεία.
  Τμήματα Φαρμακευτικής των ΑΕΙ της Ελλάδας
  Συνολικά απασχολούνται περίπου 120 φαρμακοποιοί, ως μέλη του διδακτικού προσωπικού και ερευνητές, στους κυριότερους κλάδους των φαρμακευτικών επιστημών.
  Φαρμακευτική Έρευνα σε Κρατικά και άλλα Ερευνητικά Κέντρα
  Φαρμακευτική έρευνα γίνεται σε μερικά Κρατικά Ερευνητικά Κέντρα, όπως το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur, σε μερικά ερευνητικά κέντρα μεγάλων νοσοκομείων, π.χ. Ευαγγελισμός, Αγιος Σάββας, θεαγένειο Αντικαρκινικό Ίδρυμα. Συνολικά απασχολούνται 30 Φαρμακοποιοί.
 • Βιομηχανία Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών, Βιομηχανία Ειδικών Τροφών, Βιομηχανία Επιδεσμικών και Χειρουργικών Υλών, κα άλλων σχετικών υλών
  Σήμερα ελάχιστοι φαρμακοποιοί απασχολούνται στις παραπάνω βιομηχανίες, ενώ θα έπρεπε σ’ αυτές να υπάρχουν κατοχυρωμένες θέσεις επαγγελματικής δραστηριότητας και στάσης φαρμακοποιών.
 • Επίσης, ένας φαρμακοποιός θα μπορούσε να εργαστεί, και μερικοί εργάζονται, σε άλλες Ανώτατες Σχολές, ειδικότερα στην Ιατρική. Τομείς της Ιατρικής όπου μπορεί άνετα να αποδώσει ένας φαρμακοποιός είναι η μικροβιολογία, η υγιεινή, η φυσιολογία, η ιστολογία- ιστοχημεία, η φαρμακολογία, η τοξικολογία. Σήμερα εργάζονται σε τέτοια εργαστήρια περίπου 50 φαρμακοποιοί. Στα τμήματα Χημείας των ΑΕΙ, σε εργαστήρια Γενικής, Ανόργανης, Οργανικής, Φυσικής Χημείας, Χημείας Τροφίμων, Χημείας Περιβάλλοντος και Βιοχημεία υπολογίζεται ότι εργάζονται 40 φαρμακοποιοί, ενώ λίγοι απασχολούνται σε άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα και Σχολές, όπως Βιολογίας, Κτηνιατρική, Γεωπονίας, Δασολογίας.
 • Παραπέρα, σε βιομηχανίες εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων και άλλων γεωργικών φαρμάκων και αγροχημικών θα μπορούσαν να απασχολούνται και να αξιοποιούνται φαρμακοποιοί.
 • Η βιομηχανία τροφίμων επίσης, αποτελεί πεδίο επαγγελματικής αποκατάστασης αλλά και αξιοποίησης των γνώσεων των φαρμακοποιών. Λυτό δε γίνεται μέχρι τώρα στην Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, π.χ. τη Γερμανία, όπου στο βιομηχανικό αυτό κλάδο προτιμώνται ειδικώς φαρμακοποιοί.Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
  Μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ανοίγοντας δικά του φαρμακεία με κριτήρια πληθυσμιακά από 1/1/1997, έχοντας και άδεια που χορηγείται από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ), ως μισθωτός στο δημόσιο τομέα, στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, σε νοσοκομεία, ερευνητικά κέντρα, σε φαρμακοβιομηχανίες είτε στην παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο είτε στην ενημέρωση, σε βιομηχανίες καλλυντικών, σε ασφαλιστικά ταμεία και, τέλος, ως υπάλληλος μεγάλων φαρμακείων. Οι προοπτικές στην αγορά εργασίας είναι αρνητικές, γιατί μέχρι πρότινος εθεωρείτο «κλειστό» επάγγελμα, όμως προβλέπεται ότι οι προοπτικές του στο εγγύς μέλλον θα γίνουν θετικές.Πηγές Πληροφόρησης:
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πανεπιστημιούπολη, 157 71 Ζωγράφου, τηλ.: 210/7274361,http://www.pharm.uoa.gr/
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πανεπιστημιούπολη, 54006 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310/997623,http://www.pharm.auth.gr/
 • Πανεπιστήμιο Πατρών: Πανεπιστημιούπολη, 26500 Ρίο
  Πάτρα, τηλ.: 2610/9693333, 969334 http://www.pharmacy.upatras.gr/
 • Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος: Πειραιώς 134 &
  Αγαθημέρου 118 54 Αθήνα, τηλ.: 210/3450753, 3410372,
  φαξ: 210/3814361, http://users.magnet.gr/~evgenidi/P.F.S..html

Επάγγελμα: ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η έρευνα και η μελέτη της δράσης των φαρμάκων σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο και η αξιοποίηση της γνώσης για το σχεδιασμό φαρμάκων, αποτελεσματικότερες και ασφαλέστερες δράσεις αποτελεί το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα, ο φαρμακοποιός με ειδίκευση στη μοριακή βιολογία και την κλινική φαρμακευτική ασχολείται με την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μεθόδων μοριακής γενετικής για την έγκαιρη διάγνωση λοιμώξεων με σκοπό την καλύτερη φαρμακολογική αντιμετώπισή τους. Ακόμη, ασχολείται με την κλινική μελέτη των θετικών και αρνητικών επιδράσεων της φαρμακοθεραπείας στους διάφορους ασθενείς και την ορθολογική χρήση των φαρμάκων από άποψη κόστους και αποτελεματικότητας. Ιδιαίτερο αντικείμενο της εργασίας του αποτελεί η ανάπτυξη νέων μεθόδων για την περιγραφή και ανάλυση της κινητικής των φαρμάκων (μηχανισμοί απορρόφησης, κατανομής και αποβολής τους από διάφορα όργανα κ.ά.) καθώς και ο σχεδιασμός και η εκτέλεση κλινικών μελετών για τη διαμόρφωση καταλληλότερων θεραπευτικών φαρμακευτικών σχημάτων.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε φαρμακοβιομηχανίες, φαρμακεία ή σε εργαστήρια παρασκευής φαρμακευτικών ουσιών και ενώσεων σε συνθήκες σχετικά δυσμενείς ή ιδιόμορφες που οφείλονται κυρίως στις αλλεργικές αντιδράσεις και στα αναπνευστικά προβλήματα που πιθανόν να του προκαλέσουν τα φάρμακα. Η εργασία του είναι ερευνητική και εργάζεται μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες πολλές φορές χωρίς συγκεκριμένο ωράριο εργασίας. Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του, και να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και έρευνες σχετικά με τον τομέα του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η υψηλή επιστημονική κατάρτιση, οι πολύ καλές γνώσεις Χημείας και Μοριακής Βιολογίας και το ενδιαφέρον για την έρευνα είναι απαραίτητα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος. Ακόμη, πρέπει να διαθέτει μεθοδικότητα, όπως και αναλυτική και συνθετική σκέψη, Τέλος, σημαντικά πρσόντα είναι η γνώση ξένων γλωσσών και η εξειδικευμένων προγραμμάτων στον Η/Υ.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις Φαρμακευτικές Επιστήμες και την Τεχνολογία (ΦΕΚ 787/Β’/6-10-93, τροπ. ΦΕΚ 562/Β’/28-6-95, τροπ. ΦΕΚ 1191/Β’/27-9-00, αντικ. ΦΕΚ 1525/Β’/14-11-01, τροπ. ΦΕΚ 926/Β’/21-6-04) με κατεύθυνση σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βιολογία και Κλινική Φαρμακευτική». Η φοίτηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα διαρκεί τουλάχιστον τέσσερα διδακτικά εξάμηvα, κατά τη διάρκεια τωv oπoίωv πρέπει vα συμπληρωθούν 30 διδακτικές μονάδες και απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο. Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται γίvovται δεκτoί πτυχιoύχoι τωv ΑΕI της Ελλάδας ή του εξωτερικού καθώς και απόφοιτοι των ΑΤΕΙ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του εσωτερικού κανονισμού του τμήματος. Για τους πτυχιούχους πανεπιστημίων του εξωτερικού απαιτείται αναγνώριση των τίτλων σπουδών τους από τον ΔΟΑΤΑΠ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών παρέχει επιστημονικές γνώσεις μεταξύ άλλων στις εξής περιοχές: Γενικές Αρχές Φαρμακολογίας, Βιοχημική Βάση της Δράσης των Φαρμάκων, Προχωρημένη Μοριακή Φαρμακολογία, Συστήματα για την in vivo και in vitro μελέτη των μηχανισμών δράσης των φαρμάκων, Παθοφυσιολογία και Φαρμακολογία της Αγγειογένεσης, Προσεγγίσεις για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων, Μεταγωγή σημάτων στο νευρικό σύστημα, Μοριακή Βάση της Συμπεριφοράς, Κλινική Φαρμακευτική, Κλινική Φαρμακευτική, Αρχές Παθολογίας κ.ά.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Για την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος και ειδικότερα για την ανάληψη της υπεύθυνης διεύθυνσης φαρμακείων και φαρμακαποθηκών ή ορισμένων τμημάτων παραγωγής ή ελέγχου σε φαρμακευτικά εργαστήρια ή φαρμακοβιομηχανίες απαιτούνται εξετάσεις ενώπιον ειδικών τμημάτων του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) στην Αθήνα (Ν. 206/47) ή στη Θεσσαλονίκη (Ν. 1963/91). Για την άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος (Ν. 1963/91) χορηγείται άδεια από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, η οποία προϋποθέτει ετήσια εξάσκηση σε φαρμακεία.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Εργάζεται σε δημόσιες και ιδιωτικές φαρμακευτικές βιομηχανίες, φαρμακεία, φαρμακαποθήκες, νοσοκομεία, νοσηλευτήρια, κέντρα υγείας, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, βιομηχανίες φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών, υπουργεία, πανεπιστημιακούς χώρους κ.ά. Το ποσοστό απορρόφησης στην αγορά εργασίας είναι ικανοποιητικό.

Πηγές Πληροφόρησης:

 • ΥΠΕΠΘ, Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι, τηλ.: 210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365,www.ypepth.gr
 • Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φαρμακευτικής: Πανεπιστημιούπολη, 26504 Ρίο, Πάτρα, τηλ.: 2610-969333 και 969334, φαξ: 2610-997728,htpp://www.pharmacy.upatras.gr/
 • Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος: Πειραιώς 134 και Αγαθημέρου 118 54 Αθήνα, τηλ: 210-3450753, 3410372, φαξ: 210-3814361,
  htpp://users.magnet.gr/evgenidi/P.F.S.html
 • ΔΟΑΤΑΠ – Αθήνας (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης), Αγ. Κωνσταντίνου 54, ΤΚ. 10437, τηλ. κέντρο:
  210-5281000, fax: 210-5239525, 210-5239679, e-mail: information@doatap.gr
 • ΔΟΑΤΑΠ – Θεσσαλονίκης (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης),Υπ. Μακεδονίας Θράκης – Διοικητήριο, ΤΚ. 54123, τηλ.: 2310-379371-2, fax: 2310-379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr
 • ΣΑΕΙΤΤΕ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης), ΥΠΕΠΘ, τηλ. 210 3443167, 169, 175, 3442483, φαξ 210 3443158
  www.ypepth.gr Ευρωπαϊκή Ένωση/Αναγνώριση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων
  email: srpq@ypepth.gr

Επάγγελμα: ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑ – ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η έρευνα και η μελέτη, από χημική και φαρμακοχημική άποψη, ουσιών φαρμακευτικού και βιολογικού ενδιαφέροντος. Πιο συγκεκριμένα, ο φαρμακοποιός με ειδίκευση στη φαρμακοχημεία – φυσικά προϊόντα μελετά ενώσεις (οργανικές, ανόργανες κ.ά.) φαρμακευτικών ουσιών και παρασκευασμάτων και ερευνά τις χημικές ιδιότητες που συνδέονται με τη δομή (ανάλυση χημικών χαρακτηριστικών ομάδων), φαρμακομορίων, με σκοπό την ταυτοποίηση, τον ποσοτικό προσδιορισμό και την ανίχνευση προσμίξεων σ’ αυτά. Ακόμη, ο συγκεκριμένος επαγγελματίας, χρησιμοποιώντας ειδικές μεθόδους (φασματοσκοπικές, χρωματογραφικές κ.ά.) ασχολείται με τη χημική μελέτη των φυσικών προϊόντων (φαρμάκων, καλλυντικών, τροφίμων κ.ά.), δηλαδή με την απομόνωση των δραστικών συστατικών τους, τον έλεγχο (καθαρότητα, περιεκτικότητα), τις ιδιότητες και τον προσδιορισμό της δομής τους. Ιδιαίτερο αντικείμενο της εργασίας του αποτελεί η μελέτη της φαρμακολογικής δράσης μακρομοριακών παραγόντων (εμβόλια, οροί, πρωτεΐνες, ορμόνες κ.ά.), και προϊόντων μεταβολισμού μικροοργανισμών που παρασκευάζονται με βιοτεχνολογικές μεθόδους. Τέλος, ασχολείται με τη μελέτη των χημικών αρχών και μεθόδων που υποβοηθούν την ανάπτυξη της φαρμακοχημείας καθώς και με τη χημική και φαρμακοχημική διερεύνηση (δράση, τύχη, αλληλεπίδραση), των βιολογικά δραστικών φαρμακευτικών ουσιών και παρασκευασμάτων.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε φαρμακοβιομηχανίες, φαρμακεία ή σε εργαστήρια παρασκευής φαρμακευτικών ουσιών και ενώσεων με συνθήκες εργασίας σχετικά δυσμενείς ή ιδιόμορφες που οφείλονται κυρίως στις αλλεργικές αντιδράσεις και στα αναπνευστικά προβλήματα που πιθανόν να του προκαλέσουν τα φάρμακα. Η εργασία του είναι ερευνητική και εργάζεται μόνο του ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, πολλές φορές χωρίς συγκεκριμένο ωράριο εργασίας. Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του και να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και έρευνες που σχετίζονται με τον τομέα του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η υψηλή επιστημονική κατάρτιση, οι πολύ καλές γνώσεις Χημείας και Βιολογίας και το ενδιαφέρον για την έρευνα είναι τα απαραίτητα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος. Ακόμη, πρέπει να διαθέτει μεθοδικότητα και αναλυτική και συνθετική σκέψη. Τέλος, σημαντικά προσόντα είναι η γνώση ξένων γλωσσών και εξειδικευμένων προγραμμάτων στον Η/Υ.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις Φαρμακευτικές Επιστήμες και την Τεχνολογία (ΦΕΚ 787/Β’/6-10-93, τροπ. ΦΕΚ 562/Β’/28-6-95, τροπ. ΦΕΚ 1191/Β’/27-9-00, αντικ. ΦΕΚ 1525/Β’/14-11-01, τροπ. ΦΕΚ 926/Β’/21-6-04) με κατεύθυνση σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακοχημεία – Φυσικά Προϊόντα: Σχεδιασμός, Σύνθεση και Ανάλυση Βιοδραστικών ενώσεων». Η φοίτηση στο πρόγραμμα διαρκεί τουλάχιστον τέσσερα διδακτικά εξάμηvα, κατά τη διάρκεια τωv oπoίωv πρέπει vα συμπληρωθούν 30 διδακτικές μονάδες και απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο. Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτoί πτυχιoύχoι τωv ΑΕI της Ελλάδας ή του εξωτερικού καθώς και απόφοιτοι των ΑΤΕΙ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του εσωτερικού κανονισμού του τμήματος. Για τους πτυχιούχους πανεπιστημίων του εξωτερικού απαιτείται αναγνώριση των τίτλων τους από τον ΔΟΑΤΑΠ. Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει επιστημονικές γνώσεις μεταξύ άλλων στις εξής περιοχές: Μηχανισμοί Οργανικών Αντιδράσεων, Ειδικά Κεφάλαια Οργανικής Χημείας, Μέθοδοι Απομόνωσης και Ταυτοποίησης Φυσικών Προϊόντων, Χημεία Αμινοξέων, Πεπτιδίων και Πρωτεϊνών, Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Φαρμακοχημεία, Ολική σύνθεση Φυσικών Προϊόντων, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμάκων, Βιοανόργανη Χημεία, Εφαρμογές Η/Υ στη Φαρμακευτική Επιστήμη, Αναλυτική Φασματοσκοπία, Ηλεκτροαναλυτικές Τεχνικές, Τεχνικές Διαχωρισμού, Σύγχρονες Μέθοδοι στην Ενόργανη Ανάλυση, Μελέτη Διαμόρφωσης Μακρομορίων κ.ά.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Για την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος και ειδικότερα για την ανάληψη της υπεύθυνης διεύθυνσης σε φαρμακεία και φαρμακαποθήκες ή ορισμένων τμημάτων παραγωγής ή ελέγχου σε φαρμακευτικά εργαστήρια ή φαρμακοβιομηχανίες απαιτούνται εξετάσεις ενώπιον ειδικών τμημάτων του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) στην Αθήνα (Ν. 206/47) ή στη Θεσσαλονίκη (Ν. 1963/91). Για την άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος (Ν. 1963/91) χορηγείται άδεια από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, η οποία προϋποθέτει ετήσια εξάσκηση σε φαρμακείο.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Εργάζεται σε δημόσιες και ιδιωτικές φαρμακευτικές βιομηχανίες, φαρμακεία, φαρμακαποθήκες, νοσοκομεία, νοσηλευτήρια, κέντρα υγείας, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, βιομηχανίες φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών, υπουργεία, πανεπιστημιακούς χώρους κ.ά. Το ποσοστό απορρόφησης είναι ικανοποιητικό.

Πηγές Πληροφόρησης:

 • ΥΠΕΠΘ, Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι, τηλ.: 210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365,www.ypepth.gr
 • Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φαρμακευτικής: Πανεπιστημιούπολη, 26504 Ρίο, Πάτρα, τηλ.: 2610-969333, 969334, φαξ: 2610-997728,
  htpp://www.pharmacy.upatras.gr/
 • Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος: Πειραιώς 134 και Αγαθημέρου 118 54 Αθήνα, τηλ: 210-3450753, 3410372, φαξ: 210-3814361,
  htpp://users.magnet.gr/evgenidi/P.F.S.html
 • ΔΟΑΤΑΠ – Αθήνας (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης), Αγ. Κωνσταντίνου 54, ΤΚ. 10437, τηλ. κέντρο:
  210-5281000, fax: 210-5239525, 210-5239679, e-mail: information@doatap.gr
 • ΔΟΑΤΑΠ – Θεσσαλονίκης (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης),Υπ. Μακεδονίας Θράκης – Διοικητήριο, ΤΚ. 54123, τηλ.: 2310-379371-2, fax: 2310-379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr
 • ΣΑΕΙΤΤΕ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης), ΥΠΕΠΘ, τηλ. 210 3443167, 169, 175, 3442483, φαξ 210 3443158
  www.ypepth.gr Ευρωπαϊκή Ένωση/Αναγνώριση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων
  email: srpq@ypepth.gr

Επάγγελμα: ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η μελέτη, η έρευνα, η οργάνωση, η ανάπτυξη και η υιοθέτηση στρατηγικών και τεχνικών μάρκετινγκ για την προβολή, διαφήμιση και διάθεση φαρμακευτικών και άλλων προϊόντων υγείας αποτελεί το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα, ο φαρμακοποιός με ειδίκευση στο φαρμακευτικό μάρκετινγκ ασχολείται με την επιχειρησιακή σχεδίαση, ανάπτυξη, διαχείριση και διοίκηση των φαρμακευτικών σκευασμάτων καθώς και με την τιμολόγηση και την προώθησή τους σε φαρμακεία. Για παράδειγμα, για να πείσει τους καταναλωτές ότι ένα συγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν είναι η καλύτερη επιλογή για την ικανοποίηση των αναγκών τους, οργανώνει, σχεδιάζει και υλοποιεί τεχνικές προώθησης και προβολής του, που έχουν στόχο να δημιουργήσουν θετική εικόνα γι’ αυτό. Ακόμη, αναπτύσσει ένα κατάλληλο δίκτυο διανομής ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη μεταφορά και αποθήκευση των φαρμάκων στα σημεία πώλησης (φαρμακεία) και διαμορφώνει μια πολιτική τιμολόγησης με στόχο να επηρεάσει τη στάση των καταναλωτών και να διαμορφώσει ευνοϊκή καταναλωτική συμπεριφορά για τα συγκεκριμένα προϊόντα. Τέλος, συνεισφέρει στην έρευνα, τον πειραματισμό, τον έλεγχο και την παρασκευή φαρμάκων και φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε γραφείο με ωράριο που ποικίλλει ανάλογα με τις υποχρεώσεις του. Πολλές φορές χρειάζεται να μετακινείται στους χώρους παρασκευής, διάθεσης και διακίνησης των φαρμακευτικών σκευασμάτων προκειμένου να ελέγχει τις προδιαγραφές, την ποιότητα, τη συσκευασία κ.ά. Η σωματική κόπωση και η ένταση χαρακτηρίζουν την εργασία του. Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του μαρκέτινγκ και της επικοινωνίας στο χώρο των φαρμάκων και των άλλων προϊόντων υγείας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Εκτός από τις στρατηγικές μάρκετινγκ και επικοινωνίας που πρέπει να γνωρίζει και να αξιοποιεί, χρειάζεται να διαθέτει φαντασία, επινοητικότητα, και οξυδέρκεια. Επίσης, οι πολύ καλές γνώσεις Χημείας και Βιολογίας και η συνεχής ενημέρωσή του για τα νέα φάρμακα και τα παρασκευάσματα είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος. Επιπρόσθετα προσόντα είναι η γνώση ξένων γλωσσών και εξειδικευμένων προγραμμάτων στον Η/Υ.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις Φαρμακευτικές Επιστήμες και την Τεχνολογία (ΦΕΚ 787/Β’/6-10-93, τροπ. ΦΕΚ 562/Β’/28-6-95, τροπ. ΦΕΚ 1191/Β’/27-9-00, αντικ. ΦΕΚ 1525/Β’/14-11-01, τροπ. ΦΕΚ 926/Β’/21-6-04) με κατεύθυνση σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ». Η φοίτηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα διαρκεί τουλάχιστον τέσσερα διδακτικά εξάμηvα και απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο. Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτoί πτυχιoύχoι τωv ΑΕI της Ελλάδας ή του εξωτερικού καθώς και απόφοιτοι των ΑΤΕΙ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του εσωτερικού κανονισμού του τμήματος. Για τους πτυχιούχους του εξωτερικού απαιτείται αναγνώριση των τίτλων τους από τον ΔΟΑΤΑΠ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών παρέχει επιστημονικές γνώσεις μεταξύ άλλων στις εξής περιοχές: Έρευνα και Ανάπτυξη στη Φαρμακοβιομηχανία, Σχεδιασμός Στρατηγικών Μάρκετινγκ, Στρατηγικές Επικοινωνίας, Διοίκηση Οικονομικών, Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εισαγωγή στις Οικονομικές Επιστήμες, Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων, Φαρμακοοικονομία, Φαρμακευτική Τεχνολογία, Γενικές Αρχές Φαρμακολογίας, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη φαρμάκων κ.ά.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Για την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος, και ειδικότερα για την ανάληψη της υπεύθυνης διεύθυνσης σε φαρμακεία και φαρμακαποθήκες ή ορισμένων τμημάτων παραγωγής ή ελέγχου σε φαρμακευτικά εργαστήρια ή φαρμακοβιομηχανίες απαιτούνται εξετάσεις ενώπιον ειδικών τμημάτων του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) στην Αθήνα (Ν. 206/47) ή στη Θεσσαλονίκη (Ν. 1963/91). Για την άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος (Ν. 1963/91) χορηγείται άδεια από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, η οποία προϋποθέτει ετήσια εξάσκηση σε φαρμακείο.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Εργάζεται σε δημόσιες και ιδιωτικές φαρμακευτικές βιομηχανίες, φαρμακεία, φαρμακαποθήκες, νοσοκομεία, νοσηλευτήρια, κέντρα υγείας, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, βιομηχανίες φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών, υπουργεία, πανεπιστημιακούς χώρους κ.ά. Το ποσοστό απορρόφησης στην αγορά εργασίας είναι ικανοποιητικό.

Πηγές Πληροφόρησης:

 • ΥΠΕΠΘ, Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι, τηλ.: 210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365,www.ypepth.gr
 • Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φαρμακευτικής: Πανεπιστημιούπολη, 26504 Ρίο, Πάτρα, τηλ.: 2610-969333, 969334, φαξ: 2610-997728,
  htpp://www.pharmacy.upatras.gr/
 • Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος: Πειραιώς 134 και Αγαθημέρου 118 54 Αθήνα, τηλ: 210-3450753, 3410372, φαξ: 210-3814361,
  htpp://users.magnet.gr/evgenidi/P.F.S.html
 • ΔΟΑΤΑΠ – Αθήνας (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης), Αγ. Κωνσταντίνου 54, ΤΚ. 10437, τηλ. κέντρο:
  210-5281000, fax: 210-5239525, 210-5239679, e-mail: information@doatap.gr
 • ΔΟΑΤΑΠ – Θεσσαλονίκης (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης),Υπ. Μακεδονίας Θράκης – Διοικητήριο, ΤΚ. 54123, τηλ.: 2310-379371-2, fax: 2310-379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr
 • ΣΑΕΙΤΤΕ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης), ΥΠΕΠΘ, τηλ. 210 3443167, 169, 175, 3442483, φαξ 210 3443158
  www.ypepth.gr Ευρωπαϊκή Ένωση/Αναγνώριση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων
  email: srpq@ypepth.gr

Πηγή πληροφοριών: http://epagelmata.oaed.gr/show.php

ΦΡΑΓΓΙΔΟΥ ΝΑΝΤΙΑ

Μητροπόλεως 34, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

http://fraggidou.business.site/

+302310221471

Καθημερινά 09:00πμ - 09:30μμ και Κυριακή Κλειστά

Φαρμακεία: Η φαρμακοποιός Νάντια Φραγγίδου και η αδερφή της Νικολέτα Φραγγίδου είναι ιδιοκτήτριες ενός από τα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης στην οδό Μητροπόλεως 34.Διαβάστε περισσότερα

ΡΙΤΑ ΓΚΑΤΖΟΥΛΗ

Τσιμισκή 102, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

+302310231822

Δευτέρα έως Σάββατο 08:30 - 20:30 και Κυριακή κλειστά

Φαρμακεία: Ένα φαρμακείο προσανατολισμένο στα συμπληρώματα διατροφής, την ομοιοπαθητική και τις εναλλακτικές θεραπείες βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην οδό Τσιμισκή 102.Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ Ν. – ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ Π. – ΤΡΑΧΑΝΑΤΖΗΣ Α.

Μητροπόλεως 101, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

+302310264452

Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30 - 21:30 Σάββατο 08:30 - 21:30 & Κυριακή κλειστά

Φαρμακεία: Ένα σύγχρονο φαρμακείο έτοιμο να καλύψει τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή, βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στην οδό Μητροπόλεως 101.Διαβάστε περισσότερα