Γραφίστες στην περιοχή: Θεσσαλονίκη

Γραφιστες Θεσσαλονικη, γραφίστες είναι οι δημιουργοί της έντυπης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, που με τη σαφήνεια και την πειθώ του εικαστικού του μηνύματος προβάλλουν στο κοινό προϊόντα και υπηρεσίες. Ανάλογα με τη χρήση αυτού που πρόκειται να σχεδιάσουν κάθε φορά και που μπορεί να είναι: διαφημιστικές καταχωρήσεις, εξώφυλλα βιβλίων, διαφημιστικά φυλλάδια, ιστοσελίδες, ηλεκτρονικές εκδόσεις κ.λπ., δημιουργούν διάφορα προσχέδια και τα υποβάλλουν προς έγκριση. Αφού γίνει η επιλογή του τελικού προσχεδίου, διεκπεραιώνει την εργασία. Στην εποχή μας με την εκτεταμένη χρήση των Η/Υ το επάγγελμα του γραφίστα είναι από τα πλέον σύγχρονα και του προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για να υλοποιήσει δημιουργικά τις ιδέες του.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι γραφίστες εργάζονται σε συνθήκες γραφείου και περιβάλλον ευχάριστο. Παρ’όλα αυτά, η συνεχής προσπάθειά τους για καλύτερο δημιουργικό αποτέλεσμα, όπως και τα χρονικά περιθώρια, που πολλές φορές έχει για την ολοκλήρωση μιας δουλειάς, είναι στοιχεία που τονυς καταπονούν σωματικά και πνευματικά. Προβλήματα επίσης μπορεί να τους δημιουργηθούν στην όραση από την πολύωρη χρήση του Η/Υ. Τέλος, η χρησιμοποίηση χημικών ουσιών κατά τη διαδικασία εμφάνισης των φιλμ, είναι δυνατό να του προκαλέσει δερματικές παθήσεις. Το ωράριό τους είναι κανονικό, συχνά όμως παρατείνεται ιδιαίτερα όταν εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Οι γραφίστες σαν κύρια χαρακτηριστικά έχουν τη δημιουργική διάθεση, τη φαντασία, τη μεθοδικότητα και την υπομονή. Πρέπει να έχουν μεγάλη ευχέρια στη χρήση του Η/Υ, καθώς και άριστη γνώση όλων των γραφιστικών προγραμμάτων. Επίσης, οι γνώσεις ψυχολογίας, κοινωνιολογίας και μάρκετινγκ διευκολύνουν το έργο τους.

Σπουδές:
Σπουδές μπορούν να γίνουν στο Τμήμα Γραφιστικής, της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΑΤΕΙ Αθηνών. Το Τμήμα ανήκει στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο Τεχνολογικών Επιστημών (πρόσβαση από θετική ή τεχνολογική κατεύθυνση: α. Τεχνολογίας και Παραγωγής β. Πληροφορικής και Υπηρεσιών, χωρίς απώλεια μορίων). και για την εισαγωγή, απαιτείται επιπλέον η εξέταση στα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο. Η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα (επτά εξάμηνα σπουδές και ένα εξάμηνο Πρακτική Άσκηση και Πτυχιακή Εργασία) με επίπεδο πτυχίου 4.
Οι σπουδές οργανώνονται με βάση τρεις κύριους Τομείς Μαθημάτων: Α. Γραφιστικής,
Β. Εικαστικής παιδείας, Γ. Παραστατικής τεχνολογίας και επικοινωνίας.
Ο Τομέας Μαθημάτων Γραφιστικής, έχει την ευθύνη της διδασκαλίας των ακολούθων μαθημάτων του τμήματος Γραφιστικής: Γράμματα και Αριθμοί, Τυπογραφία, Γραμματογραφία, Γραφιστική (Ι, ΙΙ , ΙΙΙ, IV, V, VI, VII), Εικονογράφηση, Εισαγωγή στην πληροφορική, Γραφιστική με υπολογιστή (I, II), Σημειολογία, Ειδικά θέματα Φωτογραφίας, Γραφιστικής (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ), Πολυμέσα.
Ο Τομέας Μαθημάτων Εικαστικής Παιδείας έχει την ευθύνη των παρακάτω μαθημάτων: Φιλοσοφία – Αισθητική, Βασικό Σχέδιο (Ι, ΙΙ), Ελεύθερο Σχέδιο-Χρώμα (Ι, ΙΙ, ΙΙ,ΙV), Ιστορία Τέχνης & Γραφιστικής (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VI), Xρώμα – Σκίτσο – Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας.
Ο Τομέας Μαθημάτων Παραστατικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας έχει την ευθύνη των παρακάτω μαθημάτων: Βιομηχανικό Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, (Ι, ΙΙ), Διαφήμιση, Έρευνα Αγοράς, Ξένη Γλώσσα (Ι, ΙΙ, ΙΙ), Γραφιστική εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, Προϋπολογισμός Εντύπου, Φωτογραφία (Ι, ΙΙ, ΙII).
Οι απόφοιτοι γραφίστες του Τμήματος μπορούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών συναφούς ειδικότητας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις σε τμήματα των ΑΕΙ. (Σύμφωνα με: α) το άρθρο 25 του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 12 του άρθρου 5 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114Α/11.6.2001) που ορίζει: “Το πτυχίο που χορηγείται από Τμήματα Τ.Ε.Ι. είναι βασικός τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ελληνικά ή ξένα Πανεπιστήμια, με τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης” και β) το άρθρο 2 του Ν.3549 ΦΕΚ 69 Α’ / 20-03-2007 τα Τ.Ε.Ι. ενσωματώνονται και συνταγματικά στην Ανώτατη Εκπαίδευση και αποτελούν Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα).
Από το ακαδημαικό έτος 2010-2011 θα λειτουργήσει τμήμα γραφιστικής και στο ΑΤΕΙ Σερρών.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Γραφιστικής ορίζονται βάσει του ΦΕΚ.: 160/16-06-1989, ΠΔ. 357, Άρθρο 3. Πιο συγκεκριμένα:
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Γραφιστικής της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (T.Ε.Ι.) από την ημερομηνία απόκτησης του πτυχίου τους με βάση τις εξειδικευμένες καλλιτεχνικές, θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα ως γραφίστες δημιουργοί, είτε σε συνεργασία με άλλους ειδικούς ή καλλιτέχνες ή τεχνικούς με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της γραφιστικής δημιουργίας.
Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης, είτε ως στελέχη μονάδων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της γραφιστικής δημιουργίας και ειδικότερα στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:
Εκδόσεις: Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες (εξώφυλλα, εικονογράφηση, σελιδοποίηση).
Διαφήμιση: Αφίσα εμπορική, πολιτική, πολιτιστική – Καταχώρηση περιοδικού και εφημερίδας –
Διαφημιστικά προσπέκτους και έντυπα-Διακριτικά σήματα επιχειρήσεων και οργανισμών, επιστολόχαρτα, φάκελλα κ.λ.π.- Σχεδιασμό γραμμάτων για οποιαδήποτε χρήση.
Επικοινωνία: Όλα τα πρότυπα εντύπων επικοινωνίας και συναλλαγής, μηχανογραφικά έντυπα επιχειρήσεων, λογιστικά σήματα οδικής κυκλοφορίας, σήματα σταθμών συγκοινωνιακών μέσων.
Συσκευασία: Μελέτη και γραφιστικό σχεδιασμό όλων των βιομηχανικών προϊόντων (κουτιά, ετικέτες, σακούλες, χαρτιά περιτυλίγματος, κουβερτούρες και συσκευασία δίσκων).
Τηλεόραση και κινηματογράφο: Σχεδίαση των τίτλων των ταινιών-Κινούμενο σχέδιο στις διαφημιστικές ταινίες, για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο-Δημιουργία γραφιστικών έργων με τη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών-Σχεδίαση και επιμέλεια τίτλων και στατιστικών πινάκων ως και όλων των γραφιστικών έργων, που βοηθούν στην καλύτερη παρουσίαση των ειδήσεων και των εκπομπών.
Κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητας τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φοράς ισχύουσας νομoθεσίας.
Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να απασχολούνται στην εκπαίδευση με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, μπορούν να ασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητας τους.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Οι γραφίστες μπορούν να εργαστούν σε διαφημιστικές εταιρείες, δημιουργικά γραφεία, τυπογραφεία, εφημερίδες, περιοδικά, εργαστήρια γραφικών τεχνών, καλλιτεχνικά εργαστήρια, εκδοτικούς οίκους, τηλεοπτικούς σταθμούς, τεχνικά γραφεία, ως καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού αποκτήσουν παιδαγωγική κατάρτιση, όπως επίσης και ως ελεύθεροι επαγγελματίες, δημιουργώντας το δικό τους γραφείο. Μπορούν, επίσης, να εργαστούν σε κρατικά τυπογραφεία και σε υπουργεία ή οργανισμούς, όπου λειτουργούν υπηρεσίες εκδόσεων. Οι προοπτικές απασχόλησης για τους γραφίστες είναι πάρα πολύ θετικές. Η εισβολή της πληροφορικής στην τεχνολογία των γραφικών τεχνών την τελευταία δεκαετία μετέτρεψε τη μορφή του κλάδου σε ένα δυναμικό και ραγδαία εξελισσόμενο χώρο, «δύσκολο» και «αφιλόξενο» πλέον για όσους δεν διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις.

Πηγές Πληροφόρησης:
• ΑΤΕΙ Αθηνών: Τμήμα Γραφιστικής, Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, Αγίου Σπυρίδωνος, 12210 Αιγάλεω, Αθήνα, Τηλ.: +30210 5385402, -3, Ε-Mail: graphi@teiath.gr, web site: http://www.teiath.gr/sgtks/grafics/
• Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Αθήνας: Αγ.Σπυρίδωνος & Μήλου 1, 12210 Αιγάλεω, Αττικής
τηλ.: +30 210 5385180-81, fax: +30 210 5385180, e-mail: career@teiath.gr, web site: http://www.career.teiath.gr/
• ΥΠΕΠΘ: Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι, τηλ.: +30 210 3442000 (κέντρο), +30 210 3442505-6-8, +30 210 3442520, fax: +30 210 3442365, e-mail: webmaster@ypepth.gr, web site: www.ypepth.gr
• Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρηρης Αθήνας (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.): Αγ. Κωνσταντίνου 54, 104 37 Αθήνα, τηλ. κέντρο: +30 210 5281000, Διεύθυνση Ενημέρωσης fax: +30 210 5239525, Διεύθυνση Αναγνώρισης Ακαδημαικών Τίτλων +30 210 5239679, e-mail: information@doatap.gr, web site: http://www.doatap.gr
• Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρηρης Θεσσαλονίκης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.): Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης – Διοικητήριο, 541 23 Θεσσαλονίκη, τηλ.: +30 2310 379371-2, fax: +30 2310 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr, web site: http://www.doatap.gr
• Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ), Πανεπιστημίου 67 (5ος όροφος), 105 64 Αθήνα, τηλ: +30 210 3243923, fax: +30 210 3243926, +30 210 3316651, e-mail: srpq@otenet.gr, web site: http://www.srpq.gr
• Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ): Κορνάρου 2 & Ερμού, 10563 Αθήνα, τηλ.:+30 210 3230073,+30 210 3236544, +30 210 3221255, Fax:+30 210 3311338, E-mail:olme@otenet.gr, web site: http://www.olme.gr/

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ – Green Creative

Τάκη Οικονομίδη 44, Καλαμαριά, Ελλάδα

+302310420564

Δευτέρα - Σάββατο 10:00 - 19:00 και Κυριακή κλειστά

+306942244351

Γραφίστες: Γραφιστική: Σχεδιασμός λογότυπου, αφίσας, επιστολόχαρτου, κάρτας, εταιρικών φακέλων, προσκλήσεων, folders, διαφημιστικών καταχωρίσεων, flyers, μπροσούρας, προϊόντικών καταλόγων, συσκευασιών, ετικέτας, αλλά και διαφόρων μακετών για χρήση αμιγώς στο διαδίκτυο.Διαβάστε περισσότερα