Γυμναστήρια στην περιοχή: Θεσσαλονίκη

Γυμναστηρια Θεσσαλονικη, στα γυμναστήρια γίνεται ο σχεδιασμός, η καλλιέργεια, η ενθάρρυνση, η υποστήριξη, η ανάπτυξη και η προαγωγή προγραμμάτων φυσικής δραστηριότητας και άθλησης για όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού. Συγκεκριμένα, ο γυμναστής φυσικής δραστηριότητας και άθλησης ασχολείται με την αύξηση και τη βελτίωση του επιπέδου της φυσικής δραστηριότητας, προκειμένου να συμβάλει στη βελτίωση της σωματικής και της ψυχικής υγείας. Στα γυμναστήρια η φυσική δραστηριότητα περιλαμβάνει όλες τις μορφές ενεργητικού παιχνιδιού, αθλημάτων, χορού και άσκησης, καθώς και ενεργητικής μετακίνησης (βάδισμα, ποδήλατο). Για το σκοπό αυτό, αναπτύσσει σε τοπικό και εθνικό επίπεδο προγράμματα συμμετοχής σε φυσικές δραστηριότητες που έχουν στόχο την προαγωγή ενός υγιεινού και ενεργητικού τρόπου ζωής. Ακόμη, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς (δήμους, σχολεία κ.ά.) οργανώνει διαλέξεις και μαθήματα με σκοπό τη γνωριμία των ανθρώπων, ιδιαίτερα των νέων, με νέα αθλήματα ή δραστηριότητες και την υιοθέτηση συνηθειών που καλλιεργούν ένα φυσικό και ενεργητικό τρόπο ζωής. Η νεαρή ηλικία είναι μια κρίσιμη περίοδος για την υιοθέτηση συνηθειών που σχετίζονται με την μετέπειτα ενήλικη ζωή, γι’ αυτό και πρέπει να παρακινούνται τα παιδιά να συμμετέχουν σε προγράμματα άθλησης, γυμναστήρια, ακόμη και με τη μορφή ήπιας άσκησης για προσωπική υγεία και ευεξία. Ιδιαίτερο αντικείμενο της εργασίας του αποτελεί η σύγκριση του επιπέδου της φυσικής δραστηριότητας των αγοριών και των κοριτσιών στη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας καθώς και η συσχέτιση διαφόρων ασθενειών (π.χ., παχυσαρκία), με την έλλειψη φυσικής άσκησης και υγιεινού τρόπου ζωής. Τέλος, συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες (ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, φυσιοθεραπευτές κ.ά.) προκειμένου να διευκολύνεται στο έργο του.

Συνθήκες Εργασίας:
Εκτός από τα γυμναστήρια ο γυμναστής φυσικής δραστηριότητας και άθλησης εργάζεται και σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους (στάδια, γήπεδα, αθλητικούς χώρους αναψυχής, αίθουσες διδασκαλίας κ.ά.), όπου οι συνθήκες εργασίας ποικίλλουν ανάλογα με την ποιότητα των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους. Σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, η εργασία του συναντά αρκετά εμπόδια, γεγονός που του προκαλεί άγχος και ένταση. Εργάζεται με βάση το ωραρίου στα γυμναστήρια στα οποία απασχολείται και συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες για την εκτέλεση της εργασίας του. Όταν απασχολείται στο χώρο της εκπαίδευσης εργάζεται για πολλές ώρες όρθιος γυμνάζοντας τους μαθητές του. Λόγω της φύσης του επαγγέλματος και της συνεχούς σωματικής άσκησης απαιτείται ιδιαίτερα προσεκτικός για να αποφεύγονται τραυματισμοί που μπορεί να προκαλέσουν διάφορα προβλήματα στην υγεία του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να αγαπά τη φύση και τον άνθρωπο, τον αθλητισμό και την άσκηση, να είναι υγιής και να έχει καλή σωματική διάπλαση. Ακόμη, χρειάζεται να διαθέτει πολύ καλή φυσική κατάσταση, επαγγελματική ευσυνειδησία, συνέπεια, επινοητικότητα, επιμονή, υπομονή, να είναι ψύχραιμος, μεθοδικός, οργανωτικός και παρατηρητικός. Επίσης πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη, να διαθέτει σωματική και ψυχική αντοχή και να έχει οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες. Στην περίπτωση της ενασχόλησης με τη διδασκαλία στα γυμναστήρια, απαιτείται μεταδοτικότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες, ευγένεια, κατανόηση και πνεύμα συνεργασίας. Στα καθηκοντά του περιλαμβάνονται ακόμη η εμψύχωση και η στήριξη των αθλουμένων, ώστε να ολοκληρώνουν με επιτυχία το πρόγραμμα εκγύμνασής τους. Η καλή γνώση ξένων γλωσσών και η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή θεωρούνται χρήσιμα εφόδια για την άσκηση του επαγγέλματος.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Πανεπιστημίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Σερρών, Θράκης και Θεσσαλίας.
Στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης λειτουργεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (ΜΠΣ) στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Δραστηριότητα και Ποιότητα Ζωής». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα διαρκεί τρία εξάμηνα και δίνει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους όλων των ΤΕΕΦΑ της χώρας, σε πτυχιούχους Τμημάτων Φυσικής Αγωγής του εξωτερικού με ισότιμα πτυχία καθώς και σε πτυχιούχους άλλων πανεπιστημιακών τμημάτων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η αξιολόγηση και η τελική επιλογή των υποψηφίων γίνεται με τη συνεκτίμηση των κριτηρίων του άρθρου 12 παρ. 2α του Ν. 2083/92 και των ακόλουθων κριτηρίων σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος (ΓΣΕΣ): α) αποδεδειγμένη γνώση μιας ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά), β) δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ του τμήματος από το οποίο αποφοίτησε ο υποψήφιος, γ) βαθμός πτυχίου, δ) πτυχιακή (διπλωματική εργασία), ε) αποδεδειγμένη επιστημονική ή επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, στ) δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, ζ) ανακοινώσεις σε έγκυρα διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια, η) αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα αναγνωρισμένου φορέα κ.ά.
Ακόμη, στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, λειτουργεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» με κατεύθυνση στη «Φυσική Δραστηριότητα και Αθλητική Αναψυχή». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους όλων των ΤΕΕΦΑ της χώρας, σε πτυχιούχους τμημάτων Φυσικής Αγωγής του εξωτερικού με ισότιμα πτυχία καθώς και σε πτυχιούχους άλλων πανεπιστημιακών τμημάτων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Προϋπόθεση για την εισαγωγή στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα αποτελεί, μεταξύ άλλων, η αποδεδειγμένη γνώση μιας ξένης γλώσσας, οι συστατικές επιστολές (δύο), ο βαθμός πτυχίου, η συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα κ.ά. Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στο πρόγραμμα γίνεται βάσει μορίων τα οποία συγκεντρώνονται με αντικειμενικά ακαδημαϊκά κριτήρια. Σημαντικές καινοτομίες του προγράμματος είναι η εντατική φοίτηση και η διδασκαλία από απόσταση. Αυτό σημαίνει ότι η φοίτηση σε ορισμένα μαθήματα ολοκληρώνεται σε διάστημα λίγων ημερών σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, ενώ σε άλλα μέσω του διαδικτύου. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν το πρόγραμμα ιδιαίτερα ευέλικτο και κατάλληλο για υποψηφίους από κάθε περιοχή της χώρας που έχουν αυξημένες υποχρεώσεις και δυσκολεύονται να φοιτήσουν με την παραδοσιακή οργάνωση σπουδών.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα του γυμναστή φυσικής δραστηριότητας και άθλησης εξαρτώνται από τον εργασιακό χώρο στον οποίο απασχολείται. Όταν εργάζεται στη δημόσια εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται από το Ν. 1566/1985, άρθρο 14 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), ενώ όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση όπως γυμναστήρια προβλέπονται, εκτός από το Ν. 1566/1985, άρθρο 14 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών (ΟΙΕΛΕ).

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Εργάζεται σε διάφορους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συλλόγους, γυμναστήρια, ομοσπονδίες, οργανισμούς, υπουργεία (π.χ., υφυπουργείο Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς), επιχειρήσεις, δήμους κ.ά., ή ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας δικό του γυμναστήριο. Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως καθηγητής φυσικής αγωγής στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στα σχολεία ειδικής αγωγής προσφέροντας τις υπηρεσίες του σε παιδιά με ειδικές ανάγκες. Τέλος, μπορεί να εργαστεί ως τεχνικός σύμβουλος ή επιστημονικός συνεργάτης σε αθλητικούς οργανισμούς και συναφείς φορείς.

Πηγές Πληροφόρησης:
ΥΠΕΠΘ, Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι, τηλ.: 210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικής Αντίστασης 41, 172 37, Δάφνη, τηλ.: 210-9715315, 9750569, e-mail: sectefaa@phed.uoa.gr, www.uoa.gr/tefaa, www.phed.uoa.gr
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστημιούπολη, 540 06, Θεσσαλονίκη, εγκαταστάσεις Θέρμης (Κεντρικό Κτίριο), τηλ.: 2310-991834, 995269, 995271 -6, 995276,
e-mail: msarakin@phed.auth.gr, www.auth.gr/phed/grhome.htm
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών, Δημ. Μαρούλη 43, 621 00, ʼγιος Ιωάννης, Σέρρες,
τηλ.: 23210-67135, e-mail: info@phed-sr.auth.gr, www.auth.gr/tefaa-sr
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 7ο χλμ. εθνικής οδού Κομοτηνής – Ξάνθης, 691 00, Κομοτηνή,
τηλ.: 25310-39621-2, 39663, φαξ: 25310-39623, e-mail: tefaa@duth.gr,
www.phyed.duth.gr
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Καρυές, 421 00, Τρίκαλα, τηλ.: 24310-47000, 47003, 47043, φαξ: 24310-47042, e-mail: tefaadm@pe.uth.gr, www.pe.uth.gr
Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος: Προξένου Κορομηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-282512, http://www.evge.gr

GYM4U

Σμύρνης 39, Εύοσμος, Ελλάδα

https://www.facebook.com/gym4uevosmos/

+302310707066

Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30 - 23:00 Σάββατο 11:00 - 17:00 και Κυριακή Κλειστά

+306937559612

Γυμναστήρια Θεσσαλονίκη GYM4U, Το γυμναστήριο Gym4u στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης αποτελεί το club των fitness maniacs. Σε μια έκταση 1350τμ, στεγάζει όλες σας τις ανάγκες και υπηρετεί την ευζωία και την ευεξία που όλοι επιθυμούμε.Διαβάστε περισσότερα

MAD GYM

Δαβάκη 6, Νεάπολη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

https://madgym.com.gr/

+302310554289

Δευτέρα - Παρασκευή 07:30 - 23:30 Σάββατο 10:00 - 08:00 και Κυριακή 14:00 - 19:00

Γυμναστήρια: Τα γυμναστήρια Mad Gym είναι ένας υπέροχος νέος και ανανεωμένος χώρος για όσους πραγματικά αγαπούν την γυμναστική! Το μοναδικά εξειδικευμένο προσωπικό είναι κοντά σας κάθε λεπτό για να σας βοηθήσει με τις γνώσεις του! Διαμορφώστε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα το σώμα σας και νιώστε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και υγειά!…Διαβάστε περισσότερα