Λογοθεραπευτές στην περιοχή: Θεσσαλονίκη

Λογοθεραπευτες Θεσσαλονικη, οι λογοθεραπευτές ασχολούνται με την εφαρμογή των βιολογικών, φυσικών και ιατρικών επιστημών, που σχετίζονται με την αποκατάσταση της φωνής και της ομιλίας. Καλύπτουν τις γνωστικές περιοχές της βιολογικής φωνητικής, φωνιατρικής, τεχνικής φωνητικής αποκατάστασης, τεχνικής ακουομετρίας και τεχνικής ακουστικών προσθηκών. Λόγω της ιδιομορφίας του επαγγέλματος αποκλείονται από την εισαγωγή υποψήφιοι που παρουσιάζουν κυρίως δυσκολίες στην εκφορά του λόγου.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι λογοθεραπευτές εργάζονται στον επιμελημένο και ευχάριστο χώρο του γραφείου τους, ακολουθώντας συγκεκριμένο ωράριο εργασίας. Μερικές φορές όταν εργάζονται στο σπίτι τού ασθενούς αντιμετωπίζουν προβλήματα που δυσκολεύουν το έργο τους. Η επαφή του με τους ασθενείς είναι δυνατό να τους προκαλεί συναισθηματική φόρτιση, την οποία ίσως μεταφέρουν στη προσωπική τους ζωή.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Οι λογοθεραπευτές πρέπει να διαθέτουν επικοινωνιακές ικανότητες, ψυχική αντοχή, φαντασία και ευελιξία, να είναι ευγενικοί και να εμπνέουν εμπιστοσύνη στον ασθενή. Το αντικείμενο της εργασίας τους προϋποθέτει να μην πάσχει ο ίδιος από κώφωση – βαρηκοΐα, δυσαρθρία και τραύλισμα που επηρεάζουν τη λειτουργία λόγου και άρθρωσης.

Σπουδές:
Σπουδές λογοθεραπευτή παρέχει το Τμήμα Λογοθεραπείας των ΑΤΕΙ Πάτρας, Ηπείρου και Καλαμάτας με διάρκεια φοίτησης οκτώ εξάμηνα (επτά εξάμηνα σπουδές και ένα εξάμηνο πρακτική εξάσκηση).
Στο Τμήμα Λογοθεραπείας του ΑΤΕΙ Ηπείρου λειτουργεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε σύμπραξη με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης με θέμα:
Λογοθεραπεία: Αντιμετώπιση προβλημάτων προφορικού και γραπτού λόγου.
Σπουδές, επίσης, προπτυχιακές και μεταπτυχιακές, παρέχονται σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι οι σπουδές αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΣΑΕΙΤΤΕ για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δικαιωμάτων, αντίστοιχα.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Tα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμημάτων ΑΤΕΙ Λογοθεραπείας, έχουν κατοχυρωθεί νομοθετικά με βάση το Π.Δ.96/2000 (ΦΕΚ 82 Α’/18-4-2002).
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας ασκούν το επάγγελμα στα πλαίσια των αναφερομένων επαγγελματικών δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Μπορούν να εργαστούν στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (οργανισμοί, σχολεία, νοσοκομεία, ιδρύματα, κέντρα ψυχικής υγείας, κ.α.). Επίσης μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλη μορφή εργασιακής σχέσης ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε Κέντρα Λογοθεραπείας και σε Κέντρα Αποκατάστασης. Έχουν επίσης δικαίωμα παροχής κατ’ οίκον θεραπείας σε ασθενείς.
Μπορούν ακόμη να ιδρύουν ιδιωτικά Κέντρα Λογοθεραπείας ή Κέντρα Αποκατάστασης που παρέχουν υπηρεσίες αποκατάστασης με υποχρεωτική απασχόληση των αρμόδιων επαγγελματιών, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Οι προοπτικές του επαγγέλματος είναι ευνοϊκές.

Πηγές Πληροφόρησης:
ΑΤΕΙ Πάτρας, Κουκούλι, 26334 Πάτρα, τηλ.: 2610/319175, 319261,
fax: 2610/329943, http://www.teipat.gr/pages/kedd/sdo2.htm
ΑΤΕΙ Ηπείρου, Τμήμα Λογοθεραπείας, 4ο χλμ. παλαιάς εθνικής οδού, 45500 Ιωάννινα, τηλ.: 26510 2651050722 Γραμματεία: 26510 50712, 50715, 50750
φαξ: 26510 50732 Email: logotherapy@ioa.teiep.gr http://www.teiep.gr
ΑΤΕΙ Καλαμάτας, Αντικάλαμος – 24100 Καλαμάτα τηλ. 27210 – 45100 – Fax: 27210 – 45200, 69047 http:// www.teikal.gr
ΥΠΕΠΘ, Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι, τηλ.: 210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr
ΔΟΑΤΑΠ – Αθήνας (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης), Αγ. Κωνσταντίνου 54, ΤΚ. 10437, τηλ. κέντρο:
210-5281000, fax: 210-5239525, 210-5239679, e-mail: information@doatap.gr
ΔΟΑΤΑΠ – Θεσσαλονίκης (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης),Υπ. Μακεδονίας Θράκης – Διοικητήριο, ΤΚ. 54123, τηλ.: 2310-379371-2, fax: 2310-379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr
ΣΑΕΙΤΤΕ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης), ΥΠΕΠΘ, τηλ. 210 3443167, 169, 175, 3442483, φαξ 210 3443158
www.ypepth.gr Ευρωπαϊκή Ένωση/Αναγνώριση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων
email: srpq@ypepth
Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών Λευκωσίας 47, Πλατεία Αμερικής Αθήνα
τηλ. 210 7779901, 7779922 www.logopedists.gr
Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδας, Ακαδημίας 91-93 106 77 Αθήνα Αλληλογραφία: Τ.Θ.: 3918  Τ.Κ.: 10210
τηλ. 6936000766 φαξ 210-2519691 email info@selle.gr www.selle.gr

Λυπούμαστε, αλλά δεν βρέθηκε καμια εγγραφή σε αυτή την κατηγορία.