Μεσίτες στην περιοχή: Θεσσαλονίκη

Μεσιτες Θεσσαλονικη, οι μεσίτες μεσολαβούν ή υποδεικνύουν με αμοιβή ευκαιρίες για αγορά, πώληση ή ενοικίαση κατοικιών και οικοπέδων. Αναλαμβάνουν διαφημιστικές καταχωρίσεις ακινήτων, αντιπαροχές, μισθώσεις και εκτιμήσεις. Συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται οικονομικά δεδομένα που έχουν καταχωρήσει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, με σκοπό να φέρουν σε επικοινωνία υποψήφιους αγοραστές-ενοικιαστές με πωλητές-ιδιοκτήτες που έχουν ακίνητα. Συνοδεύουν τους πελάτες τους, όσες φορές χρειαστεί, σε διαθέσιμα ακίνητα και τους τα παρουσιάζουν. Τέλος, μπορεί να συμμετέχουν στη σύναψη των συμβολαίων. Μετά τη σύναψη των συμβολαίων εισπράττουν την προμήθειά τους.

Εξοπλισμός και Μέσα: Οι μεσίτες (σύμβουλοι ακινήτων) διευκολύνονται στο έργο τους αν διαθέτουν όχημα για τις μετακινήσεις τους στους χώρους προς πώληση ή ενοικίαση που αναλαμβάνουν. Για την καταχώριση και επεξεργασία δεδομένων ακινήτων και πελατών χρησιμοποιούν στο γραφείο του τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Η άδεια άσκησης επαγγέλματος της ειδικότητας για τους μεσίτες (σύμβουλοι ακινήτων) χορηγείται από το Εμπορικό Επιμελητήριο μετά από πενταετή προϋπηρεσία σε μεσιτικό γραφείο. Απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλματος είναι το απολυτήριο λυκείου και η εγγραφή στο Εμπορικό Επιμελητήριο.

Επαγγελματική Κατοχύρωση: Το ΠΔ 248 και τα άρθρα 703-707 του Αστικού Κώδικα κατοχυρώνουν τους μεσίτες, που εκπροσωπούνται από το Σύλλογο Μεσιτών Ελλάδας. Ο κώδικας δεοντολογίας παρέχεται από το Σύλλογο Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Αθήνας.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Σπουδές στις δημόσιες σχέσεις, στα οικονομικά και στη διαφήμιση βοηθούν για την ταχύτερη επαγγελματική καταξίωση. Επιθυμητά προσόντα θεωρούνται η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, το δίπλωμα οδηγού αυτοκινήτου και η γνώση μιας ξένης γλώσσας.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Οι μεσίτες πρέπει να διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά:

Φιλικότητα, εγκαρδιότητα, συνέπεια
Ευχέρεια λόγου και άνεση στις κοινωνικές επαφές
Διορατικότητα σε σχέση με τις εξελίξεις στα οικονομικά δεδομένα
Διαλλακτικότητα, πειθώ και ικανότητα στις διαπραγματεύσεις.
Επαγγελματικές Προοπτικές: Η αύξηση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα, η ανάγκη για εξεύρεση κατάλληλης στέγης και ο περιορισμός του χρόνου που διαθέτουν οι υποψήφιοι αγοραστές-ενοικιαστές για την αναζήτησή της, έδωσαν προώθηση στο επάγγελμα. Σήμερα, υπάρχουν καλές προοπτικές για απασχόληση μεσιτών, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα και από ό,τι φαίνεται αυτό θα ισχύει και για το άμεσο μέλλον. Ο Μεσίτης Ακινήτων μπορεί να εργαστεί αρχικά ως υπάλληλος σε μεσιτικά γραφεία και σε μερικά χρόνια να ανοίξει δικό του μεσιτικό γραφείο. Ο Μεσίτης αμείβεται με προμήθεια για διαμεσολάβηση στην πώληση ή ενοικίαση. Αυτό σημαίνει ότι οι αποδοχές του παρουσιάζουν διακυμάνσεις ανάλογα με το ύψος των πωλήσεων και την προσφορά και ζήτηση στην αγορά ακινήτων.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Μεσίτης εργάζεται εντός και εκτός του γραφείου του, ανάλογα με το πρόγραμμα της κάθε ημέρας. Απαιτούνται αρκετές μετακινήσεις όταν συνοδεύει πελάτες στην τοποθεσία των ακινήτων. Το ωράριο εργασίας του δεν είναι σταθερό. Εργάζεται συνήθως με προγραμματισμένα καθημερινά ραντεβού, ακόμη και απογεύματα ή Σαββατοκύριακα, επειδή τότε οι πελάτες του έχουν διαθέσιμο χρόνο για επισκέψεις σε ακίνητα.

Πηγή πληροφοριών: http://edujob.gr

ΜΑΡΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ

Στρατηγού Ναπολέοντος Ζέρβα 10, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

http://www.ignatiadis.net

+306988630400

Δευτέρα - Σάββατο 09:30 - 18:00 και Κυριακή Κλειστά

Μεσίτες: Ο Μάριος Ιγνατιάδης και η ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ REAL ESTATE είναι μια νέα εταιρεία με νέους ανθρώπους που εδώ και δύο χρόνια περίπου έχει μπεί με τον πλέον δυναμικό τρόπο στον χώρο του Real Estate.Διαβάστε περισσότερα