Οδοντίατροι στην περιοχή: Θεσσαλονίκη

Οδοντιατροι Θεσσαλονικη, οι οδοντίατροι έχουν σαν αντικείμενο εργασίας την οδοντοστοιχία, την στοματική κοιλότητα και γενικότερα την στοματική υγιεινή του ανθρώπου. Στον κατάλληλα διαμορφωμένο και εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα χώρο του, φροντίζει για την καλή κατάσταση των δοντιών, των ιστών που τα περιβάλλουν, επεμβαίνοντας προληπτικά ή με θεραπευτική αγωγή σε ολόκληρη τη στοματική κοιλότητα. Οι απονευρώσεις, οι καθαρισμοί, οι εξαγωγές, οι προσθέσεις τεχνητών δοντιών, οι αισθητικές αλλά και χειρουργικές επεμβάσεις, όπου αυτές απαιτούνται, αποτελούν τις συνηθέστερες εργασίες του οδοντίατρου.

Συνθήκες Εργασίας:
Η λήψη σχολαστικών μέτρων υγιεινής (γάντια, χειρουργική μάσκα κ.λπ.), αλλά και η προστασία του από τη χρήση ακτινολογικού μηχανήματος είναι απαραίτητα μέτρα προφύλαξης που συμβάλλουν σημαντικά στη διαμόρφωση των συνθηκών εργασίας του. Ιδιαίτερα σχολαστικός πρέπει να είναι στην προφύλαξη από τον ιό του Aids, γι’ αυτό άλλωστε οι οδοντίατροι αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου προσβολής από τον ιό. Ο οδοντίατρος εργάζεται όρθιος για πολλές ώρες, με ωράριο που καθορίζεται από το νοσοκομείο ή την κλινική που απασχολείται και σε συνθήκες που εκεί επικρατούν. Ως ελεύθερος επαγγελματίας εργάζεται σε συνθήκες και ωράριο που ο ίδιος διαμορφώνει αφού συνήθως εργάζεται με ραντεβού.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Οι οδοντίατροι θα πρέπει απαραίτητα να είναι υψηλή επιστημονική τους κατάρτιση, η άριστη γνώση όλων των νέων μεθόδων οδοντιατρικής, η δεξιοτεχνία, η σχολαστικότητα και η υπευθυνότητα. Χρειάζεται να είναι μεθοδικοί, ψύχραιμοι, συνεργάσιμοι, να διαθέτουν υπομονή και επικοινωνιακές δεξιότητες. Είναι σημαντικό, επίσης, να εμπνέουν εμπιστοσύνη και αίσθημα ασφάλειας στους πελάτες τους. Οι επαρκείς γνώσεις πάνω στην προληπτική, διαγνωστική και θεραπευτική οδοντιατρική, καθώς και η συνεχής παρακολούθηση σεμιναρίων και συνεδρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό με σκοπό την ενημέρωσή τους στις εξελίξεις της σύγχρονης οδοντιατρικής αλλά και της άρτιας οργάνωσης και του εξοπλισμού του ιατρείου τους είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πελάτες τους.

Σπουδές:
Οι οδοντίατροι μπορούν να καταρτηθούν στην Οδοντιατρική Σχολή των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με διάρκεια σπουδών δέκα εξάμηνα. Η Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών αποτελείται από τους εξής τομείς: Κοινωνικής Οδοντιατρικής· Παθολογίας και Θεραπευτική· Προσθετολογίας· Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος· Βασικών Επιστημών και Βιολογίας στόματος. Η Οδοντιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης αποτελείται από τους εξής τομείς: Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος· Προσθετικής· Ορθοδοντικής και Περιοδοντολογίας· Παθολογίας και Θεραπευτικής Οδοντικών Ιστών.
Μπορεί επίσης κάποιος να φοιτήσει στη Στρατιωτική Σχολή ΣΣΑΣ, Τμήμα Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη), με διάρκεια φοίτησης δέκα εξάμηνα, και όταν αποφοιτά ονομάζεται -κατά κλάδο- ανθυπίατρος (ανθυπολοχαγός), σημαιοφόρος, ανθυποσμηναγός.
Οι παραπάνω σχολές προσφέρουν μεταπτυχιακές σπουδές, διετούς και τριετούς διάρκειας, σε διάφορους τομείς της οδοντιατρικής επιστήμης, για παράδειγμα,
Ορθοδοντική, Ενδοδοντολογία,Περιοδοντολογία-Βιολογία Εμφυτευμάτων, Οδοντική και Ανωτέρα Προσθετική, Εμφυτευματολογία-Ακτινολογία, Οδοντική Χειρουργική, Προληπτική και Κοινωνική Οδοντιατρική, Οδοντιατρικά Βιοϋλικά, Παιδοδοντιατρική, Βιολογία Στόματος, κ.α
Σπουδές, επίσης, προπτυχιακές και μεταπτυχιακές, παρέχονται σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι οι σπουδές αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΣΑΕΙΤΤΕ για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δικαιωμάτων, αντίστοιχα.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Οι οδοντίατροι για για την άσκηση του επαγγέλματος τους είναι απαραίτητη η άδεια που χορηγείται από το υπουργείο Υγείας. Τα επαγγελματικά δικαιώματα του οδοντιάτρου καθορίζονται ως εξής: Ο διπλωματούχος οδοντίατρος έχει την δυνατότητα να απασχοληθεί στους παρακάτω τομείς:
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Στην κατηγορία των οδοντιάτρων δημοσίων Υπαλλήλων συγκαταλέγονται οι Οδοντίατροι που εργάζονται σε νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας, δημόσιες υπηρεσίες υγιεινής, ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία, επιχειρήσεις, σχολείο. ιδρύματα κτλ-, με μορφή εξαρτημένης εργασίας
(υπαλληλική σχέση, ή και με σχέση σύμβασης εργασίας ή συνεργασίας) .
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ελεύθερος Επαγγελματίας χαρακτηρίζεται ο οδοντίατρος που δεν παρέχει εργασία με εξαρτημένη υπαλληλική σχέση. Ο οδοντίατρος εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας στο ιατρείο του και σε οποιαδήποτε από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ακαδημαϊκός στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία είναι η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και η ύπαρξη σχετικού ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου. Η προκήρυξη θέσεων και η επιλογή στις διάφορες βαθμίδες γίνεται από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ενώ η ορθότητα και η νομιμότητά τους ελέγχεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.E.Π.). Επίσης μπορεί να εργαστεί και ως καθηγητής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Επαγγελματικό Λύκειο, Επαγγελματική Σχολή).
Για την άσκηση του επαγγέλματος είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, με μορφή εξαρτημένης εργασίας στο δημόσιο τομέα, σε κρατικούς οργανισμούς, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, εκπαίδευση, επίσης ως ελεύθερος επαγγελματίας σε οποιαδήποτε από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιστημονική έρευνα στον τομέα της ειδικότητάς του. Οι προοπτικές του επαγγέλματος είναι αρνητικές λόγω της υψηλής προσφοράς εργασίας.

Πηγές Πληροφόρησης:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θηβών 2, 115 27 Αθήνα
τηλ.: 210 7461117, 746105-107, 7461120,7461309
φαξ 210 7461187 http://www.dent.uoa.gr/
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιούπολη, 54006 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310/999471-5, http://www.auth.gr/dent
Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής: Νικηταρά 8-10, 106 78 Αθήνα,
τηλ.: 210/3821109, 3806668, fax: 210/3833788,
http://www.osanet.gr/
Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Μητροπόλεως 40 546 23 Θεσσαλονίκη τηλ. 2310 237960 φαξ 2310 284370 email: info@osth.gr http://www.osth.gr/osth.asp
ΔΟΑΤΑΠ – Αθήνας (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης), Αγ. Κωνσταντίνου 54, ΤΚ. 10437, τηλ. κέντρο:
210-5281000, fax: 210-5239525, 210-5239679, e-mail: information@doatap.gr
ΔΟΑΤΑΠ – Θεσσαλονίκης (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης),Υπ. Μακεδονίας Θράκης – Διοικητήριο, ΤΚ. 54123, τηλ.: 2310-379371-2, fax: 2310-379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr
ΣΑΕΙΤΤΕ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης), ΥΠΕΠΘ, τηλ. 210 3443167, 169, 175, 3442483, φαξ 210 3443158
www.ypepth.gr Ευρωπαϊκή Ένωση/Αναγνώριση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων email: srpq@ypepth.gr

ΦΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αγίας Σοφίας 35, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

https://dimopoulos.business.site/

+302310252621

Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 21:00 Σάββατο 10:00 - 15:00 και Κυριακή Κλειστά

Οδοντίατροι: Ο οδοντίατρος Φώτης Δημόπουλος δραστηριοποιείται στη περιοχή της Θεσσαλονίκης παρέχοντας υπηρεσίες όπως: Καθαρισμός Λεύκανση Σφράγισμα Προσθετική Απονεύρωση ΕξαγωγήΔιαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΗΣ

Καπετάν Άγρα 8, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

+302310662020

Καθημερινά 09:00 - 14:00 και 17:00 - 22:00 και Κυριακή Κλειστά

+306972388902

Ο Κωνσταντίνος Κατικαρίδης είναι χειρούργος οδοντίατρος και ιδιοκτήτης του Konstantinos Katikaridis Dental Clinic στην Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Είναι απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και πιστοποιημένος Τεχνικός Ασφαλείας Laser από το Πανεπιστήμιο του Aachen.Διαβάστε περισσότερα