Παιδίατροι στην περιοχή: Θεσσαλονίκη

Παιδιατροι Θεσσαλονικη, οι παιδίατροι αναλαμβάνουν και παρακολουθούν την υγεία και τη φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού από τη γέννησή του και ως το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του. Οι παιδίατροι ασχολούνται με τη διάγνωση και τη θεραπεία παθήσεων και ασθενειών αλλά και με την πρόληψή τους προβαίνοντας σε τακτά χρονικά διαστήματα στους απαραίτητους εμβολιασμούς. Το έργο του παιδιάτρου είναι ιδιαίτερα δύσκολο αφού αντιμετωπίζει κυρίως περιστατικά και ασθένειες νεογνών και παιδιών πολύ μικρής ηλικίας που αδυνατούν να του δώσουν πληροφορίες που θα τον διευκόλυναν στη διάγνωσή του.

Οι παιδίατροι σε περιπτώσεις που κρίνουν πως η ακριβής διάγνωση και θεραπεία μιας πάθησης απαιτεί ειδικές γνώσεις και δυνατότητες παραπέμπουν τους γονείς του παιδιού σε γιατρό συγκεκριμένης ειδικότητας. Η παιδιατρική ανήκει στις ειδικότητες της Παθολογίας και για την απόκτηση της απαιτούνται σπουδές 4 χρόνων από τα οποία 1 /2 χρόνια στη Γενική Κλινική Παιδιατρική και 1 1/2 χρόνα στην παρακολούθηση των νεογέννητων, προώρων και προβληματικών νεογνών, των πνευματικά καθυστερημένων και δυσπροσάρμοστων παιδιών, στην παρακολούθηση εξωτερικών παιδιατρικών ιατρείων και εξωτερικών ιατρείων παραπαιδιατρικών ειδικοτήτων, όπως Χειρουργικής Παίδων, Ωτορινολαρυγγολογίας Παίδων, Ορθοπεδικής Παίδων και κατ’ επιλογή στην παιδική Αιματολογία, Νεφρολογία, Ορθοπεδική, Ενδοκρινολογία και Βρεφοκομία. Ο παιδίατρος μπορεί να εργαστεί σε δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές. Μπορεί επίσης, να σταδιοδρομήσει ως ελεύθερος επαγγελματίας με τη λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου.

Πηγή πληροφοριών: http://edujob.gr

Λυπούμαστε, αλλά δεν βρέθηκε καμια εγγραφή σε αυτή την κατηγορία.