Ψυκτικοί στην περιοχή: Θεσσαλονίκη

Ψυκτικοι Θεσσαλονικη, οι ψυκτικοί τοποθετούν, συντηρούν και επισκευάζουν συστήματα και μηχανήματα ψύξης και κλιματισμού σε σπίτια, γραφεία, βιομηχανίες, νοσοκομεία και άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις. Ειδικότερα, μελετούν τα σχέδια, τις προδιαγραφές και τις σχετικές οδηγίες των μηχανημάτων πριν κάνουν μια εγκατάσταση. Οι ψυκτικοί σημειώνουν τις θέσεις όπου θα τοποθετηθούν τα μηχανήματα και οι συσκευές. Εγκαθιστούν μηχανήματα όπως ψυγεία, κλιματιστικές συσκευές, παγομηχανές και συνδέουν τα διάφορα τμήματα των σωληνώσεων. Δοκιμάζουν και ελέγχουν τη στεγανότητα και την καλή λειτουργία της όλης εγκατάστασης και, τέλος, συντηρούν και επιδιορθώνουν τα οικιακά ή επαγγελματικά ψυγεία, τις κεντρικές εγκαταστάσεις κλιματισμού και κάθε είδους ψυκτικές συσκευές.

Οι Ψυκτικοί συχνά ειδικεύονται είτε σε κλιματιστικά είτε σε ψυκτικά μηχανήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις απασχολούνται σε συγκεκριμένους τύπους μηχανημάτων και συσκευών ή εγκαταστάσεων, ανάλογα με την εταιρεία όπου εργάζονται. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες αναλαμβάνουν κάθε είδους εγκατάσταση ή επισκευή.

Εξοπλισμός και Μέσα: Οι Ψυκτικοί χρησιμοποιούν μανόμετρο, φιάλες με φρέον, χαλκοσωλήνες, αντλία κένωσης αέρα και ψυκτικό έλαιο.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Οι Ψυκτικοί για να εργαστούν απαιτείται άδεια άσκησης του επαγγέλματος από το υπουργείο Εργασίας. Για την απόκτηση της άδειας απαιτείται προϋπηρεσία δυόμισι ετών, εκτός από την περίπτωση των ανειδίκευτων που χρειάζονται προϋπηρεσία τεσσάρων ετών.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Ψυκτικός είναι απόφοιτος του μηχανολογικού τομέα των Τεχνικών και Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων και των Σχολών ταχύρρυθμης εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ. Οι Ψυκτικοί μπορούν να εργαστούν και ανειδίκευτα άτομα, τα οποία έχουν αποκτήσει εμπειρία στην πράξη κοντά σε ειδικευμένους τεχνικούς.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Οι ψυκτικοί πρέπει να διαθέτουν:

Επιδεξιότητα, σταθερότητα στις κινήσεις των χεριών
Ευλυγισία, καλή υγεία και σωματική αντοχή
Υπολογιστική και μηχανική ικανότητα για τη χρήση ειδικών εργαλείων και μηχανών
Ικανότητα αντίληψης του χώρου και παρατηρητικότητα
Ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών σε δύσκολες εργασίες
Αντιληπτική ικανότητα
Επινοητικότητα και δυνατότητα εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων.
Επαγγελματικές Προοπτικές: Οι προοπτικές του επαγγέλματος είναι θετικές με την αυξανόμενη χρήση των ψυκτικών και κλιματιστικών μηχανημάτων στη χώρα μας και οι αποδοχές του επαγγελματία είναι αρκετά υψηλές. Ο Ψυκτικός μπορεί να εργαστεί σε μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις κατασκευής, εγκατάστασης και επισκευής ψυκτικών συσκευών και μηχανημάτων. Μπορεί ακόμα να ανοίξει το δικό του εργαστήριο ή επιχείρηση και να σταδιοδρομήσει ως ελεύθερος επαγγελματίας. Ο Ψυκτικός είναι μέλος του Συλλόγου Ψυκτικών.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Οι Ψυκτικοί δουλεύουν σκυμμένοι ή ανεβασμένοι σε σκάλα, ανάλογα με το μέρος που κάνουν τις εγκαταστάσεις ή τις επισκευές. Η εργασία τους είναι χειρωνακτική και η σωματική κόπωση αρκετά μεγάλη. Συνεργάζονται πολλές φορές με τους βοηθούς τους για την τοποθέτηση των μηχανημάτων και των σωληνώσεων.

Στη δουλειά τους χρησιμοποιεί πολλά εργαλεία, απλά ή σύνθετα, όπου απαιτείται προσοχή κατά το χειρισμό τους και σε όλη τη διάρκεια της εργασίας τους. Στις επιχειρήσεις κατασκευής και συντήρησης ψυκτικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, εργάζονται συχνά σε περιβάλλον με πολύ θόρυβο και υγρασία. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες εργάζονται σε εσωτερικούς, αλλά και εξωτερικούς χώρους, όπου υπάρχουν ψυκτικές συσκευές, σε σπίτια, επιχειρήσεις, καταστήματα, κτίρια γραφείων, νοσοκομεία, εργοστάσια και άλλα κτίρια. Οι συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζουν εξαρτώνται κάθε φορά από τον χώρο εργασίας, το είδος της εγκατάστασης ή ακόμα και τις καιρικές συνθήκες, όταν επισκευάζουν ή τοποθετούν σωληνώσεις στο εξωτερικό μέρος των κτιρίων.

Πηγή πληροφοριών: http://edujob.gr

Λυπούμαστε, αλλά δεν βρέθηκε καμια εγγραφή σε αυτή την κατηγορία.