Σχολές οδηγών στην περιοχή: Θεσσαλονίκη

Σχολες οδηγων Θεσσαλονικη, οι σχολές οδηγών γνωρίζουν την ισχύουσα νομοθεσία της Οδικής Κυκλοφορίας και είναι σε θέση να τη διδάξουν συστηματικά στους υποψήφιους οδηγούς, μαζί με τον τρόπο ορθής οδήγησης. Επίσης, οι σχολές οδηγών διδάσκουν τις βασικές αρχές λειτουργίας όλων των συστημάτων και υποσυστημάτων του αυτοκινήτου καθώς και τις τυπικές εργασίες συντήρησης ή επισκευής αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας κατά περίπτωση. Επισημαίνουν τους κινδύνους και τις συνέπειες από αντικανονική συμπεριφορά του οδηγού, ενώ παράλληλα διδάσκουν τον ενδεδειγμένο τρόπο κοινωνικής συμπεριφοράς του οδηγού. Οι σχολές οδηγών περιγράφουν στους υποψήφιους οδηγούς τον τρόπο χορήγησης πρώτων βοηθειών σε οδικά ατυχήματα, διδάσκουν τα συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας. Συντάσσουν σχέδια μαθήματος, φύλλα διδασκαλίας και τεστ αξιολόγησης των μαθητών για την επιτυχή διεξαγωγή των μαθημάτων και την αξιολόγηση των υποψήφιων οδηγών. Επίσης, οι σχολές οδηγών διδάσκουν τα μέσα και μέτρα ατομικής και συλλογικής προστασίας του περιβάλλοντος για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη χρησιμοποίηση του αυτοκινήτου, ενώ τέλος οργανώνουν τη λειτουργία και τη διοίκηση των καταστημάτων τους.

Συνθήκες Εργασίας:
Το επάγγελμά αυτό θεωρείται ιδιαίτερα υπεύθυνο. Ο εκπαιδευτής χρησιμοποιεί ειδικά διαμορφωμένο αυτοκίνητο με διπλά πεντάλ, χωρίς όμως αυτό να αποκλείει εντελώς τον κίνδυνο ατυχήματος. Εργάζεται με ελεύθερο ωράριο, συνήθως με ραντεβού ύστερα από συνεννόηση με τον πελάτη.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Οι σχολές οδηγών πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και ικανοί οδηγοί. Βασικό προσόν τους είναι η δυνατότητα να μεταδίδουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στους μαθητές τους. Επίσης, πρέπει να είναι σε ετοιμότητα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, ψύχραιμοι και να έχουν σωστή αντίληψη της οδικής συμπεριφοράς.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ, καθώς και σε ΙΕΚ αρμοδιότητας ΟΑΕΔ. Για τη συγκεκριμένη ειδικότητα οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας. Η κατάρτιση διαρκεί δύο εξάμηνα για τους αποφοίτους όλων των τύπων Λυκείων. Μετά το τέλος της κατάρτισης είναι υποχρεωτική τετράμηνη πρακτική άσκηση σε Σχολή Οδηγών ή σε Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.). Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τη φοίτησή τους, λαμβάνουν βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης που τους δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για την απόκτηση διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+. Στις εξετάσεις αυτές ελέγχεται η θεωρητική τους κατάρτιση και αφού επιτύχουν εξετάζονται και πρακτικά στα οχήματα των κατηγοριών Α, Β, Γ, Δ και Γ+Ε.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα για τους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. της παραπάνω ειδικότητας καθορίζονται από το Π.Δ. 404/1996, όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 271, τόμος Α, στις 11-12-96, το Π.Δ. 208/2002, όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 194, τόμος Α’, στις 23-08-2002 και το Π.Δ. 337/2003, όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 291, τόμος Α’ στις 18-12-2003. Ο κάτοχος Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης μπορεί να λάβει επαγγελματική άδεια Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών υποβάλλοντας ως δικαιολογητικά το δίπλωμα κατάρτισης, την άδεια οδήγησης όλων των κατηγοριών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, αντίγραφο ποινικού μητρώου και παράβολο Δημοσίου 30 ευρώ. Για τους αποφοίτους δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. αναγνωρίζεται το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο βάσει του Π.Δ. 50/2001 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 39, τόμος Α’ στις 5-3-2001 και του Π.Δ.347/2003, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.115, τόμος Α’ στις 31-12-2003 (Εγκ.ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ’). Επίσης γίνεται μοριοδότηση των κατόχων διπλώματος του Ο.Ε.Ε.Κ. σε διαγωνισμούς μέσω του Α.Σ.Ε.Π. με 150 μονάδες βάσει του άρθρου 8 του Ν. 3051/2002, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 220, τόμος Α’, στις 20-9-02.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Μετά την απόκτηση της άδειας από το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να εργαστεί είτε ως υπάλληλος είτε να ανοίξει δική του σχολή οδηγών. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες πληροφορίες για τις προοπτικές του επαγγέλματος.

Πηγές Πληροφόρησης:
ΟΕΕΚ: Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. Ιωνία, τηλ.: 210/2709083-4.
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oeek.gr
ΟΑΕΔ: Εθν. Αντίστασης 8, 174 56 Άλιμος, τηλ.: 210/9989000. Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oaed.gr
Π.Ε.Ι.Ι.Ε.Κ.: Στουρνάρη 53, 104 32 Αθήνα, τηλ.: 210/5225565, fax: 210/5228966.

ΑΚΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ

Φιλίππου Φλώρου 14, Ελευθέριο Κορδελιό, Ελλάδα

+302310774351

Δευτέρα έως Παρασκευή 09:30-13:30 18:00-21:00

+306973214554

Σχολές οδηγών Θεσσαλονίκη: Η σχολή οδηγών Άκης Χρύσανθου βρίσκεται στην οδό Φιλ.Φλώρου 14 στη περιοχή του Ελευθερίου Κορδελιού. Ασχολείται με την έκδοση διπλωμάτων αυτοκινήτου, μοτοσικλέτας (όλων των κατηγοριών), φορτηγών, λεωφορείων, ρυμουλκούμενων (νταλίκας).Διαβάστε περισσότερα