Συμβολαιογράφοι στην περιοχή: Θεσσαλονίκη

Συμβολαιογραφοι Θεσσαλονικη, οι συμβολαιογράφοι συμβουλεύουν και καθοδηγούν τους συναλλασόμενους πελάτες τους, επισημοποιούν και νομιμοποιούν τις συναλλαγές. Συντάσσουν και φυλάσσουν διάφορα έγγραφα, όπως συμβόλαια αγοραπωλησιών, διαθήκες, δηλώσεις, ένορκες καταθέσεις και βεβαιώσεις, συστάσεις εταιρειών και άλλα αποδεικτικά στοιχεία των διάφορων δικαιοπραξιών. Οι δικαιπραξίες αυτές μπορεί να είναι υποχρεωτικές από το νόμο ή να γίνονται μετά από επιθυμία των πελατών. Οι συμβολαιογράφοι διατηρούν τα αρχεία άλλων συμβολαιογράφων που έχουν αποχωρήσει από το επάγγελμα,γεγονός που μπορεί να τους εξασφαλίζει πελάτες και υψηλές αμοιβές.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συμβολαιογράφοι εργάζονται σε συνθήκες γραφείου. Ο φόρτος εργασίας, ο βαθμός δυσκολίας των υποθέσεων, είναι τα στοιχεία που τελικά διαμορφώνουν τις πραγματικές συνθήκες εργασίας.
Συχνά μετακινούνται, όταν χρειάζεται να πραγματοποιήσουν επισκέψεις, είτε για να σχηματίσουν προσωπική αντίληψη για ένα θέμα, είτε γιατί οι συμβαλλόμενοι αδυνατούν για διάφορους λόγους να παρευρεθούν στο γραφείο τους.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Οι συμβολαιογράφοι πρέπει να εμπνέουν εμπιστοσύνη, να διαθέτουν υπομονή, ψυχραιμία και ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο. Πρέπει να διακρίνονται για την εντιμότητα, την αμεροληψία και τη δυνατότητά του να εξηγούν με σαφήνεια στους συναλλασόμενους τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν, υπογράφοντας τα συντασσόμενα έγγραφα. Τέλος, απαιτείται να είναι μεθοδικοί, οργανωτικοί και οπωσδήποτε ευσυνείδητοι, έντιμοι και εχέμυθοι.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στο Νομικό Τμήμα των Πανεπιστημίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Θράκης (Κομοτηνή), όπου η διάρκεια σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα. Βασική προϋπόθεση για να διοριστεί κάποιος συμβολαιογράφος είναι να έχει εργαστεί ως δικηγόρος ή δικαστικός λειτουργός για δύο χρόνια.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Οι συμβολαιογράφοι, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα ορίζονται ως εξής: Απαιτείται προηγούμενη άσκηση της δικηγορίας, όπως ορίζεται στον Δικηγόρο. Κατόπιν, όσοι ενδιαφέρονται για τον κλάδο συμμετέχουν σε σχετικό διαγωνισμό που προκηρύσσει σε ετήσια βάση το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την πλήρωση των κενών θέσεων, δεδομένου ότι το επάγγελμα είναι ‘κλειστό’ (πρέπει να έχει κενωθεί κάποια θέση για να γίνει ένας νέος διορισμός). Την άσκηση του συμβολαιογραφικού λειτουργήματος ρυθμίζει ο Κώδικας Συμβολαιογράφων.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Οι συμβολαιογράφοι μπορούν να εργαστούν ως δημόσιοι λειτουργόι, σε ορισμένη έδρα, ύστερα από εξετάσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες διατηρώντας δικό τους γραφείο. Οι προοπτικές του επαγγέλματος είναι αρνητικές. Οι θέσεις εργασίας είναι λίγες, γι’ αυτό και η είσοδος νέων στο επάγγελμα είναι δύσκολη.

Πηγές Πληροφόρησης:
Νομική Σχολή Αθηνών: Ακαδημίας 45, 106 79 Αθήνα,
τηλ.: 210/3688641-46, http://www.law.uoa.gr.
Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών
Θεσσαλονίκης: Πανεπιστημιούπολη, 54006 Θεσσαλονίκη,
τηλ.:2310/995251, 995262, 995268, http://www.auth.gr/law
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Νομικής:
Παν. Τσαλδάρη 1, 69100 Κομοτηνή, τηλ.: 25310/25206, 24565,
http://www.law.duth.gr
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, τηλ.: 210-3398131,2,3,4 3398271
Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθήνας, 106 78 Αθήνα,
τηλ.: 210/3307450 και 3307460.
Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών -Πειραιώς: τηλ. 210-3837191

Λυπούμαστε, αλλά δεν βρέθηκε καμια εγγραφή σε αυτή την κατηγορία.