Τεχνικοί ανελκυστήρων στην περιοχή: Θεσσαλονίκη

Τεχνικοι ανελκυστηρων Θεσσαλονικη, οι τεχνικοί ανελκυστήρων εγκαθιστούν, συντηρούν και επισκευάζουν τα κυκλώματα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία ενός συμβατικού ηλεκτρικού ή υδραυλικού ανελκυστήρα. Ειδικότερα, οι τεχνικοί ανελκυστήρων τοποθετούν ή επισκευάζουν ηλεκτρομαγνητικά φρένα, συρματόσχοινα, σωλήνες παροχής λαδιού υδραυλικού μηχανισμού και τον υπόλοιπο μηχανολογικό εξοπλισμό του ανελκυστήρα. Με βάση τη σχετική νομοθεσία (κτιριοδομικός κανονισμός, πυρασφάλεια) υποβάλλουν στους πελάτες τις μελέτες τους για την εγκατάσταση και την κοστολόγηση του κατάλληλου ανελκυστήρα.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι τεχνικοί ανελκυστήρων, οι συνθήκες εργασίας τους χαρακτηρίζονται δύσκολες κυρίως όταν πρόκειται για την εγκατάσταση των ανελκυστήρων, εφόσον το κτίριο είναι ακόμα υπό κατασκευή. Ευκολότερες γίνονται οι συνθήκες εργασίας όταν πραγματοποιούν συντήρηση ή επισκευή.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Οι τεχνικοί ανελκυστήρων πρέπει να είναι υπεύθυνοι, ιδιαίτερα προσεκτικοί, σχολαστικοί στην τήρηση σχεδίων και οδηγιών, ώστε να αποφεύγονται λάθη και παραλείψεις τόσο κατά την εγκατάσταση όσο και κατά τη συντήρηση των ανελκυστήρων, που μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε ατυχήματα.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ στην ειδικότητα Τεχνικός Ανελκυστήρων, καθώς και σε ΙΕΚ αρμοδιότητας του ΟΑΕΔ. Η κατάρτιση διαρκεί τέσσερα εξάμηνα για τους αποφοίτους των Λυκείων και δύο εξάμηνα για τους αποφοίτους των ΤΕΕ (ΕΠΑΣ), εφόσον έχουν παρακολουθήσει συναφή ειδικότητα. Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τη φοίτησή τους λαμβάνουν βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης που τους δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για την απόκτηση διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+. Επίσης, έχουν δικαίωμα για πρακτική άσκηση έξι μηνών, προτού πάρουν μέρος στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, η οποία θεωρείται αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα για τους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. της παραπάνω ειδικότητας καθορίζονται από το Π.Δ. 113/2001, όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 105, τεύχος Α’, στις 25-5-2001. Σύμφωνα με αυτό μπορούν να λάβουν άδεια Ηλεκτροτεχνίτη Δ’ ειδικότητας, άδεια εκτέλεσης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ’ ειδικότητας με 2ετή προϋπηρεσία και εξετάσεις (με βάση το άρθρο 2 του Β.Δ. 1938), καθώς και το Πτυχίο επίβλεψης συντήρησης εγκαταστάσεων Δ’ ειδικότητας με 2ετή προϋπηρεσία και εξετάσεις (με βάση το άρθρο 7 του Β.Δ. 1938). Για τους αποφοίτους δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. αναγνωρίζεται το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο βάσει του Π.Δ. 50/2001 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 39, τόμος Α’ στις 5-3-2001 και του Π.Δ.347/2003, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.115, τόμος Α’ στις 31-12-2003 (Εγκ.ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ’). Επίσης γίνεται μοριοδότηση των κατόχων διπλώματος του Ο.Ε.Ε.Κ. σε διαγωνισμούς μέσω του Α.Σ.Ε.Π. με 150 μονάδες βάσει του άρθρου 8 του Ν. 3051/2002, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 220, τόμος Α’, στις 20-9-02. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η μόνιμη κατοικία του αιτούντος.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Οι τεχνικοί ανελκυστήρων μπορεί να εργαστούν σε εταιρείες που αναλαμβάνουν την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την επισκευή ανελκυστήρων. Οι προοπτικές του επαγγέλματος διαγράφονται ιδιαίτερα θετικές.

Πηγές Πληροφόρησης:
ΟΕΕΚ: Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. Ιωνία,
τηλ.: 210/2709083-4.
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oeek.gr
OAEΔ: Εθνικής Αντίστασης 8, 174 56 Άλιμος,
τηλ.: 210/9989000. Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oaed.gr
Π.Ε.Ι.Ι.Ε.Κ.: Στουρνάρη 53, 104 32 Αθήνα,
τηλ.: 210/5225565, fax: 210/5228966.

Λυπούμαστε, αλλά δεν βρέθηκε καμια εγγραφή σε αυτή την κατηγορία.