Τεχνίτες τοιχοποιίας (χτίστες) στην περιοχή: Θεσσαλονίκη

Οι τεχνίτες τοιχοποιίας (χτίστες) αναλαμβάνουν το κτίσιμο των τοίχων, αφού αφαιρεθούν τα καλούπια από το σκελετό της οικοδομής. Χρησιμοποιούν λάσπη με τσιμέντο, τούβλα, τσιμεντόλιθους, κατεργασμένες ή απελέκητες πέτρες, καθώς και άλλα σύγχρονα ή παραδοσιακά δομικά και μονωτικά υλικά. Τοποθετούν τα υλικά με διάφορους τρόπους που υπαγορεύονται από τις ειδικές ανάγκες της οικοδομής και σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες και τα σχέδια του μηχανικού.

Εξοπλισμός και Μέσα: Για τη σωστή δόμηση, οι τεχνίτες τοιχοποιίας (χτίστες) χρησιμοποιούν διάφορα όργανα και εργαλεία, όπως είναι το ζύγι, το αλφάδι και το μυστρί.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Οι τεχνίτες τοιχοποιίας (χτίστες) και γενικότερα για τα επαγγέλματα οικοδομής δεν λειτουργεί σε μόνιμη βάση ειδική σχολή, όπου θα μπορούσαν να φοιτήσουν οι ενδιαφερόμενοι. Μέχρι τώρα, οι ανάγκες στον τομέα αυτό καλύπτονται με σχολές ταχύρρυθμης εκπαίδευσης που λειτουργούν κατά περιόδους στον ΟΑΕΔ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Οι τεχνίτες τοιχοποιίας (χτίστες) και γενικότερα τα οικοδομικά επαγγέλματα απαιτούν:

Σωματική αντοχή
Καλή υγεία
Επιδεξιότητα στις κινήσεις
Σωματική δύναμη και αντοχή στις καιρικές συνθήκες
Σωστή αντίληψη του χώρου, μεράκι, καλαισθησία και λεπτότητα
Συνεργατικότητα
Προσεκτικότητα, ακρίβεια και σχολαστικότητα
Αίσθημα ευθύνης και συνέπειας.
Επαγγελματικές Προοπτικές: Τα επαγγέλματα αυτά συνδέονται με την οικοδομική και κατασκευαστική δραστηριότητα της χώρας μας, που μέχρι πρόσφατα παρουσίαζε ύφεση. Ο προγραμματισμός όμως αρκετών δημόσιων έργων και τα αναπτυξιακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους, δημιουργούν αισιόδοξες προοπτικές απασχόλησης. Στην ελεύθερη αγορά, πάντοτε υπάρχει η ανάγκη για καλούς και έμπειρους τεχνίτες. Οι τεχνίτες που διακρίνονται για τη σωστή δουλειά τους μπορούν να εξελιχθούν επαγγελματικά και οικονομικά μέσω της υποστήριξης των πελατών ή των συνεργατών τους. Οι αποδοχές είναι ικανοποιητικές, αλλά μπορεί να παρουσιάσουν μεγάλη διακύμανση ανάλογα με τα προσόντα και τη δραστηριότητα του κάθε επαγγελματία. Τα επαγγέλματα αυτά ασκούνται συνήθως από εμπειρικούς τεχνίτες, γύρω από τους οποίους απασχολείται ένας μεγάλος αριθμός ανειδίκευτων, μαθητευόμενων εργατών.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Η εργασία των επαγγελματιών που απασχολούνται στις εργασίες οικοδομής είναι χειρωνακτική, κουραστική, σκληρή και σχετικά επικίνδυνη. Συχνά εργάζονται σε δύσκολες ή και επικίνδυνες ακόμα συνθήκες σε ανοικτό χώρο (οικοδομή, σκαλωσιές, εξωτερικοί χώροι) και είναι εκτεθειμένοι σε απρόβλεπτες καιρικές καταστάσεις. Μερικές φορές χρειάζεται να μετακινηθούν από τον τόπο κατοικίας τους, όταν αναλαμβάνουν δουλειά σε άλλον τόπο.

Λυπούμαστε, αλλά δεν βρέθηκε καμια εγγραφή σε αυτή την κατηγορία.