Τουριστικά πρακτορεία στην περιοχή: Θεσσαλονίκη

Τουριστικα πρακτορεια Θεσσαλονικη, τα τουριστικά πρακτορεία αναλαμβάνουν το σχεδιασμό, την οργάνωση και την πραγματοποίηση των μετακινήσεων των πελατών τους για επαγγελματικούς ή ψυχαγωγικούς λόγους. Εξασφαλίζουν τα εισιτήρια, τη μεταφορά, τη διαμονή και την ασφάλειά των πελατών. Συζητούν με τους πελάτες και τους ενημερώνουν για τα προγράμματα διακοπών που μπορούν να τους προσφέρουν αλλά και για μεμονωμένα ταξίδια που μπορεί να ενδιαφέρουν τους ίδιους. Τα τουριστικά πρακτορεία αν οι πελάτες επιθυμούν να κάνουν ένα συγκεκριμένο ταξίδι, ψάχνουν να βρουν αν υπάρχουν θέσεις στο μέσο που επιθυμούν να ταξιδεύσουν χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή το τηλέφωνο. Αν δεν υπάρχουν, αναζητά εναλλακτική λύση για τον πελάτη. Επίσης, τα τουριστικά πρακτορεία συμβουλεύουν τους ταξιδιώτες για θέματα συναλλάγματος και πιστωτικών καρτών, για θέματα ασφάλειας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, για εκδρομές που θα μπορούσαν να οργανωθούν στον τόπο επίσκεψης, για ενοικιάσεις αυτοκινήτων, για το νόμισμα της χώρας την οποία θα επισκεφθούν, για τις βίζες εισόδου, για ειδικές περιπτώσεις μεταφοράς, για το κόστος της διαμονής, για τα διαθέσιμα ξενοδοχεία κ.λπ.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Τα τουριστικά πρακτορεία και συγκεκριμένα ο Τουριστικός Πράκτορας, προκειμένου να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, είναι απαραίτητο να διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, η οποία χορηγείται από τον ΕΟΤ.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Τουριστικός Πράκτορας είναι απόφοιτος του Τμήματος Στελεχών Τουριστικών Γραφείων της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων των ΤΕΙ ή δημίσιων ή ιδιωτικών ΙΕΚ ανάλογης ειδικότητας.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ενασχόληση με το επάγγελμα:

Τα τουριστικά πρακτορεία πρέπει να έχουν: ικανότητα συναλλαγής με πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους και, γενικότερα, η κοινωνική δεξιότητα
Γνώση ξένων γλωσσών
Ακρίβεια και σαφήνεια
Ευγένεια και υπομονετικότητα
Ευχάριστη διάθεση
Ικανότητα πειθούς
Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
Οργανωτικές, διοικητικές και συντονιστικές ικανότητες
Ευελιξία.
Επαγγελματικές Προοπτικές: Η αγορά εργασίας για τους Τουριστικούς Πράκτορες εμφανίζεται περισσότερο δυναμική στις τουριστικές περιφέρειες της χώρας, όπου όμως ο κύκλος εργασιών συνήθως δεν ξεπερνά τους έξι μήνες. Ο κλάδος θεωρείται έντασης εργασίας. Για το λόγο αυτό και η όποια ανοδική εξέλιξη είναι ευθέως ευεργετική για την απασχόληση. Οι αμοιβές των Τουριστικών Πρακτόρων είναι αρκετά ικανοποιητικές. Ο Τουριστικός Πράκτορας μπορεί να απασχοληθεί στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, σε ξενοδοχεία και μεγάλα τουριστικά συγκροτήματα, σε κρουαζιερόπλοια, πρακτορεία ταξιδίων και σε κάθε είδους τουριστικές επιχειρήσεις, όπου μπορεί να προαχθεί έως το βαθμό του διευθυντή της επιχείρησης. Επίσης, μπορεί να διατηρεί δικό του τουριστικό πρακτορείο.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Τουριστικός Πράκτορας εργάζεται σε σύγχρονο περιβάλλον γραφείου, όπου υπάρχει συνήθως μεγάλη κίνηση πελατών και χειρίζεται Η/Υ, τηλέφωνο και FAX.

Μερικές φορές χρειάζεται να κινείται εκτός γραφείου, για να τακτοποιήσει εκκρεμότητες ή να πραγματοποιήσει διάφορες συναντήσεις για τις ανάγκες της δουλειάς του. Σε περιόδους έντονης τουριστικής κίνησης, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ταυτόχρονα μεγάλος αριθμός πελατών και να κινηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες και επιθυμίες του, ο φόρτος εργασίας είναι μεγάλος, πράγμα που συνεπάγεται άγχος και κούραση.

Λυπούμαστε, αλλά δεν βρέθηκε καμια εγγραφή σε αυτή την κατηγορία.