Προγραμματιστές στην περιοχή: Θεσσαλονίκη

Προγραμματιστες Θεσσαλονικη, οι προγραμματιστές H/Y σχεδιάζουν προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μετατρέπουν τη λύση του αναλυτή σε λεπτομερή λογικά διαγράμματα και κωδικοποιούν τα προγράμματα στην επιλεγμένη γλώσσα προγραμματισμού, ώστε να είναι αναγνωρίσιμα από τον Η/Υ. Οι προγραμματιστές ειδικότερα, λαμβάνουν πληροφορίες για ένα πρόβλημα, το αναλύουν, σχηματίζουν το λογικό διάγραμμα και κατασκευάζουν το ανάλογο πρόγραμμα Η/Υ, το οποίο μπορεί να είναι ηλεκτρονικό παιχνίδι, λογιστικό σύστημα, ή κειμενογράφος. Ουσιαστικά  οι προγραμματιστές προσαρμόζουν τις δυνατότητες των Η/Υ στις ανάγκες του χρήστη.

Οι Προγραμματιστές ασχολούνται επίσης, με τη μελέτη και εφαρμογή νέων συστημάτων, ή με τη βελτίωση και προώθηση γνωστών εφαρμογών και ελέγχουν τα προγράμματα για να βεβαιωθούν ότι τα αποτελέσματα ταιριάζουν με την πραγματικότητα και να διορθώσουν τα πιθανά λάθη. Όταν το πρόγραμμα τελειοποιηθεί, οι Προγραμματιστές Η/Υ συντάσσουν ένα “φάκελο προγράμματος” που περιλαμβάνει όλα τα αναλυτικά στοιχεία για την ανάπτυξη του προγράμματος και γραπτές οδηγίες για το χειριστή του Η/Υ. Επίσης, όταν ορισμένα από τα δεδομένα του προβλήματος αλλάξουν, οι Προγραμματιστές πρέπει να αναπροσαρμόσουν το πρόγραμμα και να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές.

Η δουλειά του Προγραμματιστή Η/Υ εξαρτάται άμεσα από τον αναλυτή, που έχει μελετήσει το πρόβλημα και έχει προσδιορίσει τη μέθοδο με την οποία θα λυθεί. Έτσι συνεργάζεται μαζί του για να καταρτίσει το πρόγραμμα.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Οι Προγραμματιστές Η/Υ μπορεί να έχουν σπουδάσει στα Τμήματα Πληροφορικής των ΤΕΙ, ή να έχουν αποκτήσει σχετικές γνώσεις βοηθού προγραμματιστή σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ. Ειδικά σεμινάρια ταχύρρυθμης επιμόρφωσης προσφέρονται και από εξειδικευμένες ιδιωτικές εταιρείες.

Απαιτούμενες Δεξιότητες:Οι προγραμματιστές πρέπει να διαθέτουν:

Ερευνητικό πνεύμα, ευστροφία, ικανότητα λογικών υπολογισμών
Υπομονή και ακρίβεια
Μεγάλη συγκέντρωση και προσοχή στη λεπτομέρεια
Ικανότητα επαγωγικού συλλογισμού και αναλυτική, καθαρή σκέψη
Δημιουργική φαντασία
Ευχέρεια στη χρήση αριθμών
Μεγάλη δεξιότητα στο χειρισμό Η/Υ
Διδακτική ικανότητα για να εξηγούν τα θέματα της πληροφορικής στους μη ειδικούς με αναλυτικό και κατανοητό τρόπο.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Το επάγγελμα του Προγραμματιστή Η/Υ έχει θετικές προοπτικές στην αγορά εργασίας, καθώς οι εφαρμογές των υπολογιστών αφορούν όλο και περισσότερους τομείς της ζωής μας. Ταυτόχρονα, αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς η προσφορά Προγραμματιστών Η/Υ, καλύπτοντας τις ανάγκες στις μεγάλες πόλεις αλλά αφήνοντας πολλά κενά στην περιφέρεια. Οι αμοιβές είναι ικανοποιητικές. Για την ειδικότητα του Προγραμματιστή Η/Υ δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος. Οι Προγραμματιστές μπορούν να αναζητήσουν απασχόληση ως υπάλληλοι σε όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου, ή ως ιδιωτικοί υπάλληλοι σε επιχειρήσεις, αντιπροσωπείες, καταστήματα, οργανισμούς, εταιρείες που διαθέτουν προϊόντα πληροφορικής ή χρησιμοποιούν τέτοια συστήματα, όπως κέντρα πληροφορικής, εταιρείες μηχανογραφικών εφαρμογών, μηχανογραφικά κέντρα τραπεζών, οργανισμών, υπουργείων, πανεπιστημίων. Μπορούν ακόμα να εργαστούν ως καθηγητές πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στη σχολή ΣΕΛΕΤΕ, καθώς και ως ελεύθεροι επαγγελματίες, στο σχεδιασμό και στην προμήθεια προγραμμάτων σε οποιαδήποτε επιχείρηση ζητήσει τις υπηρεσίες τους.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Οι Προγραμματιστές Η/Υ εργάζονται σε συνθήκες γραφείου και σχεδιαστηρίου, χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο χώρος εργασίας είναι συνήθως άνετος, ωστόσο η πολύωρη απασχόληση μπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορεί να επιφέρει σωματική και πνευματική κούραση, καθώς και πιθανότητα προβλημάτων στην όραση, εξαιτίας της ακτινοβολίας που εκπέμπει η οθόνη του υπολογιστή.

Πολλές φορές απαιτείται από τον Προγραμματιστή να επισκεφτεί και άλλα τμήματα της εταιρείας όπου εργάζεται, ή να επισκεφτεί τους πελάτες στο δικό τους εργασιακό χώρο.

Η εργασία του Προγραμματιστή είναι αρκετά πολύπλοκη, απαιτεί μεγάλη πνευματική προσπάθεια, συνεχή προσήλωση και αυτοσυγκέντρωση και ο επαγγελματίας, συνήθως, δεν ακολουθεί τα τυπικά ωράρια εργασίας. Σε περιπτώσεις φόρτου εργασίας, ή δημιουργίας πολύπλοκων προγραμμάτων, μπορεί να εργάζεται όλη την ημέρα και κατά τη διάρκεια της νύχτας ακόμη, προκειμένου να ετοιμάσει και να δοκιμάσει τα προγράμματα που δημιουργεί.

Πηγή πληροφοριών: http://edujob.gr

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ

Ίωνος Δραγούμη 39, Θεσσαλονίκη 54625

https://www.bearinmind.gr/

+302315535017

Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 - 18:00 Σάββατο και Κυριακή Κλειστά

+306937198830

Προγραμματιστές: Ο Κωνσταντίνος Ακριτίδης, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1987. Είναι απόφοιτος του Διατμητικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο, Πληροφορική & Διοίκηση του τμήματος Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. We’re a UX Design studio turning ideas into reality.Διαβάστε περισσότερα