Όροι Χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσης καθορίζουν τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας «finditnow» που θα αποκαλείται στο εξής «υπηρεσία», η οποία παρέχεται μέσω του παρόντος ιστοτόπου με το όνομα χώρου (domain name) www.finditnow.gr. Ο ιστότοπος αυτός αποτελεί ιδιοκτησία του Ιωάννη Μάστορη του Δημητρίου, κατοίκου Θεσσαλονίκης. Διευκρινίζεται, ότι όπου στο παρόν γίνεται αναφορά σε τυχούσα ευθύνη του ιδιοκτήτη του ιστοτόπου, εννοείται και ο διαχειριστής αυτού, εφόσον είναι διαφορετικό πρόσωπο.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αναγνώσουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους πριν προβούν σε χρήση της «υπηρεσίας». Η χρήση της υπηρεσίας, η οποία γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του επισκέπτη του παρόντος ιστοτόπου και συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης από αυτόν. Περαιτέρω ο χρήστης της υπηρεσίας αυτής κατανοεί, ότι αποδεχόμενος τους παρόντες όρους χρήσης, συνάπτει με τον ιδιοκτήτη του παρόντος ιστοτόπου σύμβαση εξ αποστάσεως, δίχως να απαιτείται και η υπογραφή της σύμβασης αυτής. Οι παρόντες όροι χρήσης αφορούν τη χρήση της υπηρεσίας, τόσο από τον απλό επισκέπτη-χρήστη, όσο και από τον εγγεγραμμένο χρήστη αυτής. Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης-χρήστης ή εγγεγραμμένος χρήστης («μέλος») δεν αποδέχεται για οποιοδήποτε λόγο τους παρόντες όρους χρήσης, οφείλει να μη προβαίνει σε χρήση της «υπηρεσίας».

Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα χρήσης της παρούσας υπηρεσίας έχουν μόνο πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Ο χρήστης της υπηρεσίας, με τη χρήση αυτής, δηλώνει και εγγυάται ότι έχει δικαίωμα, εξουσία και ικανότητα να συμφωνήσει και να δεσμευτεί με τους παρόντες όρους χρήσης. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν δύναται για οποιοδήποτε λόγο να προβεί στην ανωτέρω δήλωση, του απαγορεύεται η χρήση της «υπηρεσίας».

(Κάντε κλικ στον τίτλο για εμφάνιση/απόκρυψη του κειμένου)